An sinh xã hội - nhân tố để ổn định và phát triển Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Cùng với công tác sản xuất - kinh doanh, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn đặc biệt quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội kể từ ngày thành lập.

Doanh nghiệp phát triển bền vững và mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh lành mạnh, đi đôi với chất lượng cuộc sống của người dân sống gần nơi doanh nghiệp hoạt động được nâng cao đó cũng là phương châm phát triển cũng như nét văn hóa của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Lo cho mình phải biết lo cho người khác - Đó là nét đẹp truyền thống được tập thể, cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thực hiện. Trong suốt hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn song hành, tích cực triển khai cùng với các hoạt động vì cộng đồng, các hoạt động vì người nghèo, xây dựng các công trình an sinh xã hội tại địa phương. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sẽ cố gắng thực hiện nhiều hơn nữa những hoạt động thiết thực đến với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh công tác an sinh xã hội của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ:

 

Anh Chiến