Hội nghị tham vấn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bà Mary Ng - Bộ trưởng Bộ các Doanh nghiệp nhỏ, Xúc tiến thương mại và Thương mại Quốc tế của Canada đồng chủ trì.

Năm 2019, giá trị giao dịch thương mại song phương ASEAN - Canada đã có sự gia tăng đáng kể, đạt 17,1 nghìn tỷ USD. Song song với đó, FDI từ Canada vào ASEAN đạt 3,2 nghìn tỷ USD trong năm 2019.

Những con số này đã đưa Canada trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 và đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 trong số các đối tác ngoại khối của ASEAN.

Toàn cảnh Hội nghị tham vấn các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Canada
Toàn cảnh Hội nghị tham vấn các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Canada

Tại Hội nghị tham vấn, các Bộ trưởng hoan nghênh và ghi nhận những tiến triển tích cực trong việc triển khai Kế hoạch công tác trong khuôn khổ Tuyên bố chung giữa ASEANCanada về thương mại và đầu tư, giai đoạn 2016-2020, đồng thời thông qua kế hoạch công tác cho giai đoạn 2021-2025, với nhiều cam kết sâu, rộng của cả hai bên.

Theo các Bộ trưởng, qua quá trình tổ chức từ ngày 8-12/6/2020, “Đối thoại chính sách thương mại lần thứ tư giữa ASEAN và Canada” đã ghi nhận được nhiều kết quả tích cực, tập trung vào bốn lĩnh vực chính gồm mua sắm chính phủ, lao động, môi trường và doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận những nỗ lực của hai bên trong việc hướng tới đàm phán Hiệp định thương mại song phương giữa ASEAN và Canada trong thời gian tới.

Các Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các quan chức tham gia đàm phán cần xây dựng văn bản nhằm xác định mục tiêu, tham vọng của FTA giữa hai bên và trình các Bộ trưởng trong thời gian sớm nhất để xem xét, phê duyệt.

Toàn cảnh Hội nghị tham vấn các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Canada

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, các Bộ trưởng ASEAN và Canada bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với những tác động tiêu cực của đại dịch tới cuộc sống của người dân và sự phát triển kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ, vừa và kinh tế hộ.

Theo đó, các Bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục mở cửa thị trường, thúc đẩy đầu tư nhằm khuyến khích sự lưu chuyển của hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

Hơn nữa, các Bộ trưởng cũng nhất trí sẽ không áp dụng các biện pháp bảo hộ, bao gồm cả các biện pháp phi thuế có ảnh hưởng tiêu cực tới luồng chu chuyển của các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong thời gian tới để chung tay chống lại đại dịch Covid-19.