ASEAN thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, tăng cường khả năng phục hồi thông qua đổi mới và hợp tác hơn

Ngày 18/11/2020, tại Hà Nội đã tiếp tục diễn ra các Hội nghị quan chức trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN+3 lần thứ 17, Hội nghị Bộ trưởng các nước Đông Á lần thứ 14.
 Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN+3 lần thứ 17
Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN+3 lần thứ 17

Trước đó, ngày 17/11, Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị quan chức trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38.

Với tư cách là Trưởng SEOM của Việt Nam trong ASEAN, Bộ Công Thương đã chủ trì điều hành và phối hợp với các cơ quan liên quan tham dự hội nghị. 

Tham dự SEOM về phía Việt Nam, ngoài đại diện của Bộ Công Thương còn có đại diện của các Tập đoàn: Điện lực, Dầu khí và Than - Khoáng sản. Phía quốc tế có các Trưởng Quan chức năng lượng Cao cấp của các thành viên ASEAN; đại diện Ban Thư ký ASEAN và một số cơ quan liên quan khác.

Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đại diện Bộ Công Thương Việt Nam điều hành các Hội nghị trù bị
Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đại diện Bộ Công Thương Việt Nam điều hành các Hội nghị trù bị

Hội nghị đã rà soát toàn bộ các hoạt động của các mạng lưới, nhóm, các tổ chức hợp tác trong khuôn khổ hợp tác năng lượng ASEAN.

Một trong những nội dung này bao gồm cập nhật thông tin về các quyết định, chỉ đạo từ Hội nghị cấp Bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan khác.

Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng +3 lần thứ 17

Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng +3 lần thứ 17

Ngoài ra, Ban Thư ký ASEAN đã tóm tắt các điểm nổi bật của các quyết định/hoạt động liên quan đến năng lượng kể từ sau AMEM lần thứ 37 và các cuộc họp liên quan khác của ASEAN.

Trong đó, nổi bật là thực trạng triển khai Chương trình hợp tác năng lượng ASEAN (APAEC) giai đoạn 2 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tăng cường khả năng phục hồi thông qua đổi mới và hợp tác hơn”. 

Tại Hội nghị, các nước đã thống nhất đưa mục tiêu tỉ lệ năng lượng tái tạo đạt 23% và giảm cường độ năng lượng xuống 32% vào năm 2025.

Các nước thành viên tiếp tục xây dựng lộ trình phát triển năng lượng tái tạo và giảm cường độ năng lượng tại khu vực vào năm 2030 thông qua triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước Đông Á lần thứ 14
Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước Đông Á lần thứ 14

Các hoạt động chính của các Mạng lưới và các cơ quan chuyên môn năng lượng (SSN/SBE) bao gồm:

(i) Hoàn thành Diễn đàn ASEAN về Than;

(ii) Triển khai các công việc trong các mạng lưới và các cơ quan chuyên môn năng lượng ASEAN năm 2019;

(iii) Thông qua kế hoạch thực hiện/các mốc quan trọng hàng năm cho năm 2020 để thực hiện hoàn thành Giai đoạn 1 của Kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN (APAEC);

(iv) Ghi nhận tiến trình sửa đổi các điều khoản tham chiếu của các mạng lưới năng lượng (SSN) bao gồm việc sửa đổi nhiệm kỳ Chủ tịch của mỗi SSN sẽ trùng với chu kỳ 5 năm thực hiện APAEC;

(v) Ghi nhận nhiều sáng kiến mới khác nhau được thực hiện trong các SSN với sự hợp tác của các Đối tác đối thoại và các Tổ chức quốc tế;

(vi) Tiến độ của Đường ống dẫn khí xuyên ASEAN (TAGP);

(vii) Tiến độ triển khai lưới điện ASEAN (APG).

 Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước Đông Á lần thứ 14

Hội nghị đã ghi nhận kế hoạch của Malaysia, với tư cách là Chủ tịch sắp tới của Ủy ban Tham vấn lưới điện ASEAN, xem xét các điều khoản tham chiếu của Hội đồng tư vấn lưới điện ASEAN bao gồm chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn lưới điện ASEAN nhằm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với thương mại điện đa biên, với sự phối hợp/tham vấn với Ban Thư ký Hội đồng các nhà Lãnh đạo ngành điện ASEAN (HAPUA), Trung tâm năng lượng ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

Đồng thời, ghi nhận các kết quả chính của Cuộc họp Mạng lưới các Cơ quan điều tiết năng lượng ASEAN (AERN) lần thứ 10 (tháng 12/2019, Siem Reap), bao gồm Kế hoạch làm việc của AERN cho năm 2020 và vai trò được đề xuất (hoặc cơ quan quản lý trong tương lai) trong việc thực hiện thương mại quyền lực đa phương ASEAN phù hợp với vai trò của HAPUA.

Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước Đông Á lần thứ 14

Liên quan đến hợp tác với EU về chuyển dịch năng lượng bền vững khu vực ASEAN, Hội nghị đã nghe đại diện Liên minh Châu Âu (EU) trình bày các ưu tiên chính sách của EU trong phát triển năng lượng và các triển vọng hợp tác ASEAN-EU trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng bền vững khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã kiểm điểm tình hình triển khai các chương trình, dự án hợp tác giữa ASEAN và các đối tác đối thoại, tổ chức quốc tế bao gồm ASEAN+3, EAS, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), đồng thời thông qua các kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Thy Thảo