Bắc Ninh dự kiến lập thêm 8 khu công nghiệp rộng gần 1.700 ha

Tới năm 2030, tỉnh Bắc Ninh dự kiến thành lập thêm 8 khu công nghiệp với quy mô gần 1.700ha như : KCN Thuận Thành 1 quy mô 250 ha; KCN Thuận Thành 3 - Phân khu C 200 ha; KCN Yên Phong 2 - A 151,27 ha; KCN Quế Võ 2 (giai đoạn 2) 277,52 ha...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết, để thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh này khuyến khích đầu tư vào 14 dự án công nghiệp, trong đó có các KCN đã thành lập: KCN Thuận Thành 1 quy mô 250 ha; KCN Gia Bình 2 diện tích 249,75 ha; KCN Yên Phong 2 - A 151,27 ha; KCN Quế Võ 2 (giai đoạn 2) 277,52 ha; KCN Quế Võ 3 (giai đoạn 2) 208,54 ha.

Các dự án sẽ thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 là KCN Lương Tài 1 diện tích 245 ha; KCN Lương Tài 2 diện tích 495 ha; KCN - đô thị và dịch vụ Lương Tài 665 ha; KCN tại huyện Quế Võ 150 ha; KCN Gia Bình 1 quy mô 250 ha; bổ sung 100 ha vào KCN Thuận Thành 3 - phân khu C và bổ sung khoảng 55,29 ha liền kề KCN Gia Bình 2.

Về thu hút đầu tư hạ tầng KCN, tới năm 2030, tỉnh Bắc Ninh dự kiến thành lập các KCN sau: KCN Thuận Thành 1 quy mô 250 ha; KCN Thuận Thành 3 - phân khu C 200 ha; KCN Yên Phong 2 - A 151,27 ha; KCN Quế Võ 2 (giai đoạn 2) 277,52 ha; KCN Quế Võ 3 (giai đoạn 2) 208,54 ha; KCN An Việt – Quế Võ 6 quy mô 78,67 ha; KCN Gia Bình 2 diện tích 249,75 ha; khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh 250 ha tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và xã Liên Bão, huyện Tiên Du; chuyển đổi mục đích sử dụng đất KCN của KCN Hanaka.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, hiện tại, địa phương có 16 KCN đã thành lập tổng diện tích 6.397,68 ha.

Cụ thể, KCN Tiên Sơn 402,81 ha; KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn - giai đoạn 1 quy mô 286,82 ha và giai đoạn 2 quy mô 95,81; KCN Yên Phong 344,56 ha; KCN Yên Phong mở rộng 313,9 ha; KCN VSIP 485 ha; KCN Quế Võ 610,85 ha;  KCN Quế Võ 2 giai đoạn 1 diện tích 269,48 ha; KCN Quế Võ 3 giai đoạn 1 quy mô 281,51 ha;

KCN Thuận Thành 3 giai đoạn 1 diện tích 140 ha; KCN Thuận Thành 3, phân khu B quy mô 180 ha; KCN Hanaka 55,29 ha; KCN Thuận Thành 252,6 ha; KCN Yên Phong 2 - B (VSIP 2) quy mô 282,67 ha; KCN Yên Phong 2 - C diện tích 221,02 ha; KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh 300 ha; KCN Gia Bình 306,69 ha. 

 

Xuân An