Bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 797QĐ-TTg về bảo lãnh Chính phủ cho Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng ngày 29/06/2018.

Theo đó, bổ sung Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng trong Danh mục dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ năm 2018.

Đồng thời bổ sung hạn mức bảo lãnh vay nước ngoài cho các dự án đầu tư năm 2018 trị giá 60 triệu USD. Mức phí bảo lãnh là 0,45%/năm tính trên dư nợ của các khoản vay được bảo lãnh cho dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh, Bộ Công Thương giám sát EVN bố trí đầy đủ vốn chủ sở hữu, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng là một trong những dự án cấp bách góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện cho miền Nam sau năm 2020 của Chính phủ do EVN làm chủ đầu tư, EVNGENCO 3 thực hiện Tư vấn Quản lý Dự án với đại diện là Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân, có tổng mức đầu tư trên 23.000 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt 600 MW (1x600MW. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành xây dựng và vận hành vào cuối năm 2019, cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 3,6 tỉ kWh điện mỗi năm.

Hoàng Hà