Bất chấp Covid-19, Bình Điền đặt kế hoạch lợi nhuận 153,2 tỷ đồng trong 2020

Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19 và nhiều yếu tố thị trường, nhưng trong 2020, Phân bón Bình Điền vẫn đặt chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất 6.022 tỷ đồng trong 2020, giảm nhẹ so với 2019. Song, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 153,2 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên diễn ra sáng 24/6, ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) nhận định hoạt động kinh doanh sẽ gặp nhiều thách thức trong năm 2020.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Thiệu, dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế; dự báo khí hậu năm 2020 khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến doanh nghiệp phân bón.

Thêm vào đó, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp sản xuất NPK không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn với doanh nghiệp kinh doanh phân đơn nhập khẩu, phân hữu cơ...

Chưa kể, thị trường xuất khẩu phân bón chính của Bình Điền là Campuchia và Lào cũng gặp khó khăn do chính sách bảo hộ của nước sở tại; ngoài ra còn có sự cạnh tranh từ các sản phẩm từ Trung Quốc, Thái Lan... Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thiệu chia sẻ.

phân bón bình điền
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Bình Điền diễn ra sáng 24-6

Cũng chia sẻ tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông nhấn mạnh, năm 2020 mới là thời điểm cạnh tranh gay gắt nhất giữa các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón trong nước cũng như quốc tế, trong đó có cả việc chính sách thuế vẫn đang thuận lợi cho việc nhập khẩu phân NPK, hoặc hành vi thiếu lành mạnh trong cạnh tranh gia tăng khiến Bình Điền và nhiều đơn vị làm ăn đàng hoàng phải chịu thiệt thòi.

Thế nhưng, vị “thuyền trưởng” của Bình Điền vẫn tự tin cho rằng kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ đảm bảo tăng 12,1%.

“Nếu khó khăn năm 2020 tăng gấp đôi năm 2019 thì chúng ta phải nỗ lực gấp 3. Bằng chứng là kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng khoản lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 77 tỷ đồng, đạt khoảng 50% kế hoạch năm.
Riêng lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ đạt hơn 70 tỷ đồng, đạt khoảng 69% kế hoạch năm. Đây là những tín hiệu đáng mừng về kết quả kinh doanh trong năm 2020”, Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông truyền lửa.

Trước những thách thức được dự báo, HĐQT trình chỉ tiêu năm 2020 gồm tổng doanh thu hợp nhất 6.022 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm trước. Song, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 153,2 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ 102 tỷ đồng, giảm 4%. Cổ tức dự kiến 10%.

phân bón  bình điền
Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Giải thích thêm kế hoạch kinh doanh 2020, lãnh đạo Phân bón Bình Điền cho biết, đơn vị tăng trưởng nhưng không cao do đặc thù ngành phân bón ảnh hưởng nhiều bởi giá dầu mỏ song diễn biến giá dầu hết sức khó lường. Luật thuế VAT sửa đổi đến nay chưa được trình phê duyệt ảnh hưởng đến hiệu quả của ngành phân bón.

Theo báo cáo, về định hướng hoạt động, công ty duy trì và phát triển vững chắc thị trường chiến lược, truyền thống trong nước và Campuchia; tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách nhằm phát triển thị trường mới như Myanmar và Thái Lan, phát triển thị trường Lào.

Về mặt sản phẩm, doanh nghiệp chú trọng các sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ.

Ngoài ra, những tháng đầu năm 2019, biên lãi gộp doanh nghiệp không cao do ảnh hưởng từ tồn kho nguyên liệu giá cao từ năm trước. Qua đó, doanh nghiệp phân bón cũng thận trọng hơn trong việc dự trữ hợp lý và ký các hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào nhằm tối đa sự ảnh hưởng biến động giá tác động không tốt đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Năm 2019, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 6.132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 99 tỷ đồng; lần lượt giảm 4% và 61% so với năm 2018. Với kết quả này, HĐQT trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 12%, ứng với mức thanh toán 68,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 5% trong năm 2019, phần còn lại trả trong tháng 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bình Điền cũng đã bầu ra các thành viên HĐQT mới, đồng thời là Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: ông Bùi Thế Chuyên (được bầu làm Chủ tịch HĐQT), ông Ngô Văn Đông, ông Đỗ Quang Huy, ông Lê Quốc Phong, ông Mai Thành Phụng.

Như vậy, HĐQT có 2 thành viên mới là ông Bùi Thế Chuyên và ông Mai Thành Phụng thay thế ông Nguyễn Văn Thiệu và ông Phan Văn Tâm.

Các ông Bùi Thế Chuyên, Ngô Văn Đông và Đô Quang Huy là các đại diện phần vốn thuộc sở hữu Tập đoàn hóa chất Việt Nam - Vinachem (65% vốn điều lệ).

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Quản Đình Giang, ông Nguyễn Huy Hiếu và ông Trương Minh Phú.

Lê Hoa