Bia Sài Gòn 3 năm liên tiếp lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Theo bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam, trong 3 năm liên tiếp, Bia Sài Gòn luôn giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán.
bia Sài gòn 3 năm liên tiếp lọt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất
SABECO được vinh danh top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

 

Ngày 15/8/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Forbes Việt Nam tổ chức Lễ Vinh danh 50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam. Đây là năm thứ bảy liên tiếp Forbes Việt Nam công bố danh sách “50 công ty niêm yết tốt nhất". Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Bia Sài Gòn (SABECO) là doanh nghiệp duy nhất của ngành bia lọt vào danh sách này.

bia Sài gòn 3 năm liên tiếp lọt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất

 

Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes (US), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của 5 năm liên tiếp giai đoạn 2014 - 2018 (trong trường hợp các công ty có niên độ tài chính kết thúc giữa năm, Forbes Việt Nam sử dụng số liệu của niên độ kế toán gần nhất).

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty trong danh sách đạt 127.530 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19,2%. Tổng giá trị vốn hóa 50 công ty đạt 94 tỉ đô la Mỹ, tương đương 63% vốn hóa hai sàn niêm yết vào trung tuần tháng 5.2019.

bia Sài gòn 3 năm liên tiếp lọt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất

 

Cũng theo bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam, trong 3 năm liên tiếp, Bia Sài Gòn luôn giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán.

Tổng tài sản của SABECO năm 2018 là 22.366,74 tỷ đồng. Sản lượng đạt 1,8 tỷ lít bia các loại, doanh thu thuần đạt 35.949 tỷ đồng, tăng 5,14% so với năm 2017 và vượt 2,14% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.403 tỷ đồng, giảm 11% so với lợi nhuận đạt được năm 2017 nhưng vẫn vượt 9,88% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ đề ra.

Năm 2019, SABECO đặt mục tiêu đạt 38.871 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 7,52% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.717 tỉ đồng, dự kiến mức tăng trưởng 6,66% so với lợi nhuận đạt được năm 2018. Phấn đấu chia cổ tức tỉ lệ 35%. Riêng về sản lượng, SABECO đặt mục tiêu đạt 1,908 tỷ lít bia các loại, tăng 5,87% so với năm 2018.