BIENDONG POC xuất bán thành công chuyến condensate thứ 100

Kho nổi FSO PTSC BIENDONG 01 vừa hoàn thành chuyến xuất bán condensate lần thứ 100 thành công và an toàn.

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) cho biết: Kho nổi FSO PTSC BIENDONG 01 vừa hoàn thành chuyến xuất bán condensate lần thứ 100 thành công và an toàn.

Sau hơn 7 năm đưa vào hoạt động, công tác vận hành và an toàn của tàu FSO BIENDONG 01 đã đạt được ở mức tuyệt đối, không xảy ra bất kì sự cố nào gây mất giờ công lao động, chỉ số up-time 100% trên mục tiêu 98,9% đề ra và đã đạt 2.725 ngày công an toàn kể từ thời điểm đi vào sản xuất.

Trong môi trường hoạt động có nhiều khó khăn, thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro như vùng mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, đây là những chỉ số vô cùng ấn tượng, đã góp phần vào thành công chung trong kết quả hoạt động SXKD của BIENDONG POC.

Tính đến 31/10/2020, BIENDONG POC đã khai thác tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả hơn 13,4 tỷ m3 khí và hơn 21,8 triệu thùng condensate, tổng doanh thu lũy kế đạt 3,614 tỷ USD trên tổng mức đầu tư và chi phí vận hành là 3,517 tỷ USD.

Riêng sản lượng khai thác condensate, BIENDONG POC đã hoàn thành 100% kế hoạch vào ngày 27/8/2020, “về đích sớm” trước 126 ngày so với kế hoạch năm.

Với công suất khai thác trung bình đạt 2 tỷ m3 khí/năm, hơn 2,5 triệu thùng condensate/năm, tương đương với 30% lượng khí và condensate khai thác được của Việt Nam, BIENDONG POC hiện đang đứng thứ 2 trên cả nước về sản lượng khai thác khí và condensate.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 8/2013, kho nổi FSO PTSC BIENDONG 01 có quy trình vận hành tiên tiến, đang cung cấp dịch vụ tại cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh của BIENDONG POC với công suất lớn và sức chứa đến 350.000 thùng dầu. Hiện nay, tàu FSO PTSC BIENDONG 01 thực hiện trung bình 12 lần xuất bán dầu trong một năm, mỗi chuyến xuất bán được khoảng 200.000 thùng condensate, mang lại nguồn thu đáng kể cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PV