Bộ Công Thương bàn giao 6 doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

6 Tập đoàn, Tổng Công ty do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được bàn giao sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ ngày 10/11.

Sáng 10/11/2018, Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các Tập đoàn, Tổng Công ty do Bộ Công Thương làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã diễn ra, với sự tham dự của  lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp.

Bộ Công Thương có 6 doanh nghiệp thuộc diện bàn giao về Ủy ban, bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, việc bàn giao các doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một sự thay đổi lớn, thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 120NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Qua đó, khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết việc chuyển giao sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết việc chuyển giao sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay

Bên cạnh đó, việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cũng sẽ giúp kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngày càng phức tạp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

“Đây đều là những Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty mạnh trong các lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, đóng góp cho ngân sách nhà nước và đảm bảo hạ tầng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định. Với tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại trên 555 nghìn tỷ đồng, 6 doanh nghiệp này chiếm tới 50% tổng số vốn nhà nước mà Ủy ban nắm giữ trên tổng 19 doanh nghiệp chuyển về Ủy ban.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, ngay sau khi Nghị định 131/2018/NĐ-CP được ban hành, Ủy ban đã chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan có doanh nghiệp chuyển giao và các Tập đoàn, Tổng Công ty được chuyển giao để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và trong quá trình đó cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực từ Bộ Công Thương.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp để triển khai thực hiện chức năng của mình
Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp để triển khai thực hiện chức năng của mình.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp sau khi được chuyển giao sẽ tiếp tục chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công Thương để chỉ đạo, quản lý các Tập đoàn, Tổng Công ty tập trung vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao đồng thời nghiêm túc thực hiện đổi mới gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp theo phương án đã được Chính phủ phê duyệt.”

Ông Nguyễn Hoàng Anh cũng đề nghị, thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị trong 6 doanh nghiệp cùng chung sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt thường xuyên xin ý kiến của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý chuyên ngành nhà nước khác để thực hiện tốt các quy định của pháp luật và đạt được mục tiêu trong sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh ký kết văn bản bàn giao, đánh dấu chính thức quyền đại diện chủ sở hữu 6 Tập đoàn, Tổng Công ty chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp


Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh ký kết văn bản bàn giao, đánh dấu chính thức quyền đại diện chủ sở hữu 6 Tập đoàn, Tổng Công ty chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh ký kết văn bản bàn giao, đánh dấu chính thức quyền đại diện chủ sở hữu 6 Tập đoàn, Tổng Công ty chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Trước thời điểm bàn giao, các công việc liên quan giữa Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được lãm rõ, trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành.

Thy Thảo