Bộ Công Thương bổ sung miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với Liên doanh Vina-BAT

Ngày 18/3/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 942/QĐ-BCT về việc bổ sung miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Liên doanh Vina-BAT.

quyết định 942

quyết định 942

quyết định 942

Vân Đồn