Bộ Công Thương chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão số 13

Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương vừa có báo cáo tình hình ứng phó với bão số 13.

Trong ngày hôm nay, Văn phòng đã gọi điện trực tiếp, nhắn tin, gửi mail thông báo đến các Nhà máy thủy điện khu vực duyên hải từ Nghệ An đến Phú Yên để cập nhật thông tin, nắm bắt hiện trường và chuyển tải thông tin chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo TW về PCTT và quán triệt nội dung của Công điện số  8682/CĐ-PCTT; 8721/CĐ-PCTT của Bộ Công Thương đến chủ đập, hồ chứa để triển khai vận hành hiệu quả và đảm bảo an toàn công trình, tạo dung tích chứa sẵn sàng ứng phó với bão và mưa hoàn lưu do bão số 13 gây ra.

Về tình  hình điều tiết nước tại các hồ chứa thủy điện, cho đến nay, các hồ nhỏ vận hành bình thường, các hồ lớn mực nước đã xấp xỉ mức mực nước dâng bình thường.

thủy điện Bản Vẽ
Thủy điện Bản Vẽ dung tích cắt lũ còn rất lớn

Về công tác cung cấp hàng hóa thiết yếu, kiểm soát thị trường, các tỉnh duyên hải Miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng để ứng phó với tình cơn bão số 13 sắp tới. Hôm nay, thị trường tại các tỉnh hoạt động ở mức độ thấp do mọi người tập trung vào chống bão, giá các mặt hàng ổn định. Lực lượng QLTT khu vực các tỉnh nêu trên đã thực hiện xong phương án bảo vệ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đồng thời tăng cường quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường; tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh bình ổn giá hàng hóa; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng thiên tai để đầu cơ tích trữ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý. Trong ngày QLTT không phát hiện vi phạm.

khôi phục điện sau bão
Khắc phục sự cố điện do bão số 12 tại tỉnh Bình Định

Về công tác vận hành, cung cấp, sửa chữa khôi phục điện. Nguồn điện tại các nhà máy hoạt động bình thường. ưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV: Hoạt động bình thường. Theo báo cáo của EVN, trong số 181 xã bị mất điện, đã khôi phục cấp điện trở lại cho toàn bộ các xã. Hiện nay chỉ còn một số thôn, khu bị mất điện thuộc tỉnh Phú Yên do nước ngập, không đảm bảo an toàn cho người dân và công tác vận hành.

Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các công việc theo đặc thù của từng lĩnh vực để sẵn sàng ứng phó với bão, các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất đã triển khai các công việc theo yêu cầu để chống bão số 13.

 Lưu lượng xả/ lưu lượng về hồ (m3/s) các lưu vực sông bị ảnh hưởng bão:

-  Lưu vực sông Cả: Hủa Na: 40/90. Thủy điện Bản Vẽ dung tích cắt lũ còn rất lớn, mực nước hồ/mực nước dâng bình thường hiện nay 197.88/200. Thủy điện Chi Khê,  Khe Bố, Hố Hô, Bản Ang: Q về hồ = Q phát điện. MN hồ = MNDBT.

- Lưu vực sông Hương: A Lưới: 54/72; Bình Điền: 809/519; Hương Điền: 631/380.

- Lưu vực sông Thạch Hãn: Đakrông 1: 51/88; Thủy điện Quảng Trị: 45/22

- Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: A Vương: 203/158 (MN hồ: 375.92 m/ MNDBT: 380 m); Đắk Mi 379/373 (MN hồ: 254.84 m/ MNDBT: 258 m); Sông Tranh 2: 1418/710 (MN hồ: 171.26 m/ MNDBT: 175 m); Sông Bung 4: 1212/447 (MN hồ: 218.91 m/ MNDBT: 222.5 m).

- Lưu vực sông Ba: Krong H’năng: 13/90; Sông Ba Hạ: 1100/950 (MN hồ: 103.25 m/MNDBT: 105m; Sông Hinh: 300/270; An Khê: 100/149; Ka Nak: 100/127.

- Lưu vực sông Trà Khúc: Đăkđrinh: 206/178.

- Lưu vực các sông Sê San; sông Đồng Nai: Các hồ thủy điện vận hành bình thường.

 

Nguyên Hà