"Bộ Công Thương chủ động triển khai từng bước ngay khi EVFTA đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ phê chuẩn"

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định như vậy tại Hội nghị trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA sáng ngày 5/6

Theo Bộ Trưởng, với hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do và khung khổ hội nhập cả song phương và đa phương, chúng ta đã có những khung khổ hội nhập đã rất hoàn chỉnh và toàn diện và luôn đón bắt kịp thời với những xu thế phát triển chung của thế giới.

Đồng thời tạo điều kiện phát triển cho đất nước và nền kinh tế có thể chủ động ứng phó với các xu thế phát triển và ứng phó với những nguy cơ, tác động mà tình hình đang ngày càng phức tạp chung trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, những FTA thế hệ mới mà chúng ta đã có như CPTPP và mới đây nhất là EVFTA mà hôm nay chúng ta đang bàn đến có thể nói là những điểm nhấn và là những lợi ích cuối để hoàn chỉnh chiến lược hội nhập.

Với những yêu cầu và đòi hỏi rất cao thì các FTA này được coi là công cụ và nền tảng quan trọng để giúp các nước đang phát triển như Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách và thực thi các biện pháp cùng với mở cửa thị trường, hoàn thiện thể chế pháp luật để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị quốc gia cũng như tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền theo hướng văn minh dân chủ và phát triển.

Thông qua những yêu cầu và cam kết trong phát triển FTA như vậy không chỉ các lĩnh vực quản lý nhà nước mà trong các hoạt động cụ thể của từng ngành từng lĩnh vực nền kinh tế xã hội của đất nước cũng sẽ được những điều kiện thuận lợi để thụ hưởng những ưu đãi trong tiếp cận với thị trường quốc tế về cả tín dụng, thị trường hàng hóa, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thị trường lao động …

Thông qua các FTA thế hệ mới nói riêng cùng với những khung khổ hội nhập thì chúng ta đã có chiến lược hội nhập hoàn chỉnh với quan hệ thương mại tự do với 15/20 nền kinh tế lớn nhất của thế giới.

Như vậy, Bộ trưởng nhận định, những điều kiện để phát triển thị trường, đảm bảo được nhu cầu và năng lực sản xuất và cạnh tranh của nền kinh tế, của các DN đang ngày càng gia tăng, đang được cơ bản đảm bảo.

Những điều kiện ưu đãi về thuế quan về thuận lợi hóa thương mại, về các điều kiện và những hàng rào kỹ thuật và tiếp cận thị trường cũng như gắn kết với các tập quán và hình thức thương mại văn minh và phát triển sẽ là nền tảng quan trọng nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường của những thị trường cơ quản cho cộng đồng DN và DNNVV.

Đối với EVFTA, lần đầu tiên chúng ta đạt tới tỉ lệ ưu đãi cao nhất trong số các đối tác thương mại của Việt Nam. Ngay trong vòng 7 năm đầu tiên khi thực thi Hiệp định, việc cắt giảm thuế quan cho các mặt hàng sản phẩm của Việt Nam sang EU lên tới 97%.

Theo đó, điều kiện cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong bối cảnh chung của thế giới mới vẫn đang tiếp tục toàn cầu hóa đồng thời đang phải đối mặt với rất nhiều biểu hiện của bảo hộ mậu dịch, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa đơn phương trong các quan hệ thương mại và hệ thống chính trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, những thuận lợi về cải cách thế chế và cơ chế hợp tác song phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho chúng ta trở thành và khẳng định vị thế trung tâm của khu vực trong việc thu hút đầu tư để tiếp tục cải thiện trình độ công nghệ, trình độ nguồn nhân lực, năng suất lao động.

Thêm vào đó là những cơ hội tham gia vào tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng mới đang bị đứt gãy do covid-19 và những tình huống mới trong bối cảnh chung của khu vực và toàn cầu.

Công nghệ, nguồn vốn tín dụng cũng như mở cửa thị trường của EU cùng với lao động và nền kinh tế của Việt Nam trong vị thế mới, đang có sức bật mới, tăng trưởng nhanh và bền vững sẽ cho phép chúng ta cộng hưởng để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng mà Việt Nam và EU đang kỳ vọng.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, Bộ trường cho rằng chính quyền địa phương các cấp đặc biệt là các cơ quan chức năng sẽ phải luôn đồng hành và bám sát những đòi hỏi yêu cầu của quá trình thực thi FTA này để hỗ trợ cộng đồng DN.

Việt Nam là nước đang phát triển, có tỷ lệ DNNVV chiếm 97%, có thể thấy được yêu cầu và đòi hỏi lớn như thế nào. Vì vậy, Bộ Công Thương thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, của Chính phủ đã xây dựng một cách chủ động Kế hoạch hành động của Chính phủ để chuẩn bị cho việc thực thi FTA này.

Bộ Công Thương cũng chủ động tổ chức triển khai từng bước để tổ chức thực thi ngay khi Hiệp định còn đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ phê chuẩn.

Ví dụ như việc tổ chức tập huấn việc triển khai thực hiện việc cấp chứng nhận xuất xứ và các quy tắc quan trọng để phục vụ cho việc khai thác ưu đãi thương mại từ EVFTA.

Hay các hướng dẫn cụ thể về áp dụng quy tắc xuất xứ cũng như việc tổ chức cơ chế giám sát của cả hai bên đều đã được triển khai nghiêm túc ngay khi FTA này được ký kết.

Cuối cùng, Bộ trưởng nhán mạnh, chúng ta thấy rõ công cụ đang có, nhưng không để chỉ dừng lại ở đó mà phải bắt tay ngay vào việc thực hiện.

Nam Sách