Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện nghiêm mức dự trữ gạo lưu thông tối thiểu

Ngay khi công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương, doanh nghiệp triển khai hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo.

Ngày 11/4/2020, Bộ Công Thương đã có các công văn số 361/XNK-NS và số 362/XNK-NS ngày 11 tháng 4 năm 2020 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để biết và triển khai thực hiện kịp thời.

gạo
 Hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo (mã HS 10.06) trong tháng 4 năm 2020 là 400.000 tấn (Ảnh minh họa)

 

Đồng thời, Bộ Công Thương  cũng đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu và các trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Trong quá trình thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; bản mềm gửi vào địa chỉ email: linh ntm@moit.gov.vn, phuongpn@moit.gov.vn) để cùng kịp thời trao đổi với các cơ quan hữu quan liên quan thống nhất phương án xử lý.

Trước đó, ngày 10/4/2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 năm 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020, theo đó hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo (mã HS 10.06) trong tháng 4 năm 2020 là 400.000 tấn. Quyết định này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2020.  Bộ Công Thương cũng đã có công văn số 2581/BCT-XNK ngày 10 tháng 4 năm 2020 gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để biết và phối hợp triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2827/VPCP-KTTH.

 

Nguyên Hà