Bộ Công Thương lập Đoàn công tác kiểm tra thuỷ điện Thượng Nhật

Chiều ngày 16/11, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký Quyết định 2988 thành lập đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thuỷ điện Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thuỷ điện Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:

- Ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Trưởng đoàn;

- Ông Trần Hoài Trang, Trưởng phòng Thuỷ điện, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Thành viên;

- Ông Nguyễn Ngô Phong, Trưởng phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết điện lực, Thành viên;

- Ông Hoàng Thế Giang, Chuyên viên phòng An toàn điện và Đập, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thành viên;

- Đại diện Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành viên;

Quyết định 2988 giao 3 nhiệm vụ cho Đoàn công tác:

Một là kiểm tra hiện trường tại công trình thủy điện Thượng Nhật sau các đợt bão, lũ vừa qua.

Hai là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hồ đập, công tác phòng chống thiên và việc tuân thủ các chỉ đạo của các cơ quan quản lý về công tác vận hành hồ, đập trong đợt bão, lũ vừa qua.

Ba là xử lý hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các giải pháp xử lý các vi phạm trong công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai đối với các vi phạm theo thẩm quyền.

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày mai 17 tháng 11 năm 2020 và báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương kết quả kiểm tra sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Quyết định 2988 yêu cầu Công ty CP đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và cử người đại diện theo pháp luật làm việc với Đoàn.

Trước đó, trong cùng ngày Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có công văn 1852 gửi Sở Công Thương tỉnh Thừa thiên-Huế rà soát, báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong đó đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát, đánh giá và báo cáo chi tiết tình trạng làm việc của các hạng mục công trình thủy điện (kể cả công trình đang thi công và đã vận hành) trước, trong và sau các đợt mưa lũ vừa qua;

- Báo cáo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý chất lượng công trình; công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, nghiệm thu tích nước hồ chứa; kết quả thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, trồng rừng thay thế… và thực hiện quy trình vận hành hồ chứa; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị những giải pháp hạn chế.

- Báo cáo gửi về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương trước ngày 25 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Đô Lương