Bộ Công Thương miễn trừ thuế tự vệ với một số thép dây nhập khẩu để sản xuất vật liệu hàn trong năm 2020

Đây là lần thứ 2 Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm này, sau lần đầu tiên vào tháng 1/2019.

Trước đó, ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu. Căn cứ Thông báo kèm Quyết định số 918, thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng để sản xuất vật liệu hàn được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Trên cơ sở đó, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ vụ việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với phôi thép và thép dài từ ngày 22/3/2020 - 31/12/2020.

Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Cục Phòng vệ thương mại nhận được 04 hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ. Căn cứ quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn cho 4 doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2020 với lượng cấp miễn trừ cụ thể:

  • Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương 953 tấn;
  • Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức 2.700 tấn;
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín 2.224 tấn;
  • Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên 1.371 tấn.

Tổng lượng thép dây hợp kim mã HS 7227.90.00 dùng để sản xuất vật liệu hàn được cấp miễn trừ thuế tự vệ trong năm 2020 là 7.248 tấn. Cục Phòng vệ thương mại có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ và/hoặc thu hồi quyết định miễn trừ căn cứ Điều 22 - Điều 26 Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Thy Thảo