Bộ Công Thương: Sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng trưởng

Bộ Công Thương cho biết, mặc dù kinh tế thế giới trong 8 tháng đầu năm 2019 có nhiều biến động nhưng trong nước kinh tế vĩ mô vẫn phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng cao 14,4% do khai thác than và khai thác quặng kim loại tăng mạnh; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%.

biểu đồ chỉ số sản xuất công nghiệp
Chỉ số công nghiệp toàn ngành bình quân các tháng so với bình quân năm gốc năm 2015

Tính chung 8 tháng năm 2019, IIP ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,8% của cùng kỳ năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 8,2% và 7,2% của cùng kỳ năm 2017 và năm 2016. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 2,5%, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6% (cùng kỳ năm trước tăng 13,1%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,2%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%.

Trong đó, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 40,9%; sản xuất kim loại tăng 40,2%; khai thác quặng kim loại tăng 19,3%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 15,2%; khai thác than cứng và than non tăng 14,2%; dệt tăng 11%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 3,8% (cùng kỳ năm trước tăng 17%); sản xuất thuốc lá tăng 3,1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 1,4% (khai thác dầu thô giảm 5,4%, khai thác khí đốt tự nhiên tăng 3,8%); sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị giảm 0,1%; sản xuất phương tiện vận tải khác (mô tô, xe máy) giảm 5,1%.

chỉ số chế biến chế tạo
Chỉ số công nghiệp chế biến chế tạo qua các tháng so sánh với bình quân năm 2015

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sắt, thép thô tăng 56,9%; xăng, dầu tăng 42,9%; tivi tăng 23,1%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 14,1%; điện thoại di động tăng 11%; thép thanh, thép góc tăng 12%; than sạch tăng 14%; bia các loại và ô tô cùng tăng 10,7%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 10,5%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Phân u rê tăng 0,8%; phân hỗn hợp NPK giảm 1,9%; dầu thô khai thác giảm 5,4%; xe máy giảm 8,3%...

Nguyên Hà