Bộ Công Thương tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa

Ngày 15/7/2019, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 08/CT-BCT về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương.
PV