Bộ Công Thương thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Mỹ phẩm Thường Xuân

Trong thời hạn 30 ngày kể từ thông báo, nếu không có kiến nghị nào từ người tham gia bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương sẽ chính thức ban hành văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường xuân rút tiền ký quỹ.

Trước đó, ngày 17/1/2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có thông báo số 23/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân (địa chỉ số 116 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh). Vừa qua, Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Mỹ phẩm Thường xuân được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp lần đầu ngày 18/12/2014, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 13/3/2019. Công ty này phân phối sản phẩm Oriflame, đồng thời là một trong những doanh nghiệp kinh doanh đa cấp lớn nhất tại Việt Nam với doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lưu ý, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông báo, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương sẽ ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Thy Thảo