Bộ Công Thương thông tin việc Bao bì Biên Hòa về tay doanh nghiệp Thái Lan

Liên quan đến thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty Thai Containers Group Company Limited và Công ty CP Bao bì Biên Hòa, Bộ Công Thương đã khẳng định vụ việc này không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định pháp luật.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, ngày 12/5/2020, Bộ Công Thương nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế trong lĩnh vực sản xuất bao bì giấy, bìa và carton của Công ty Thai Containers Group Company Limited – có trụ sở chính tại Thái Lan và Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa – có trụ sở chính tại Việt Nam.

Theo đó, Thai Containers Group chỉ định công ty con của mình là TCG Solutions Pte., Ltd (trụ sở tại Singapore) nhận chuyển nhượng 94,11% vốn điều lệ của Bao bì Biên Hòa. Sau giao dịch, Biên Hòa sẽ thuộc quyền sở hữu trực tiếp của TCG Solutions Pte., Ltd và tiếp tục hoạt động dưới sự kiểm soát của TCG Solutions Pte., Ltd tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, Thai Containers Group và Bao bì Biên Hòa đều có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bao bì giấy, bìa và carton.

Ngày 22/6/2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Thai Containers Group và Bao bì Biên Hòa không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018.

CTCP Bao bì Biên Hòa tiền thân là nhà máy sản xuất bao bì giấy gợn sóng đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập vào năm 1968. Đến năm 2003, Công ty thực hiện chính sách cổ phần hóa, đổi tên là CTCP Bao bì Biên Hoà, đồng thời vẫn duy trì thương hiệu là "SOVI" từ trước đó.

Năm 2019, Bao Bì Biên Hòa ghi nhận 1.704 tỷ đồng doanh thu (khoảng 73 triệu USD), giảm 4% so với năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 141 tỷ đồng (khoảng 6 triệu USD), gấp 2,3 lần năm trước.

Thy Thảo