Bộ Công Thương tiếp tục xếp hạng top đầu về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Kết quả vừa được công bố hôm nay (11/11/2020) cho thấy, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn là 3 đơn vị xếp hạng top đầu về chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019.

Kết quả không gây bất ngờ

Chiều ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Hội thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành và địa phương năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh.

Kết quả đánh giá này được thực hiện dựa theo 6 hạng mục gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; trang/cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin và nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

Hội thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành và địa phương năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh
Hội thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành và địa phương năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh
(Ảnh: VGP/Hiền Minh)

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, nhìn chung, chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trung bình của khối Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2019 tăng so với năm trước.

Trong đó, khối Bộ tăng nhiều nhất. Khối này đã đạt 0,82 điểm trong năm 2019, từ mức 0,69 điểm năm trước, tăng 0,13 điểm. Khối cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh thành phố chỉ tăng lần lượt 0,05 và 0,07 điểm. Báo cáo cho biết, tất cả chỉ số thành phần trung bình của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019 đều tăng so với năm 2018.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn là 3 đơn vị được vinh danh ở top đầu về chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019, không thay đổi so với năm ngoái.

Kết quả này không gây bất ngờ, khi Bộ Công Thương luôn được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận là cơ quan Chính phủ đi đầu trong cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Thông qua nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, Bộ Công Thương đã thu lại nhiều kết quả tích cực khi có 206/295 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai, trong đó có 144 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 62 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đã có 129/206 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Công Thương được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời, kết nối 11 dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia và tích cực tham gia Cơ chế một cửa ASEAN.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương hiện cũng đã triển khai tích hợp 1 chế độ báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Mới đây, Bộ Công Thương đã chính thức khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Mới đây nhất, Bộ Công Thương đã chính thức khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong công tác quản lý và kết nối doanh nghiệp

Thúc đẩy chuyển đổi số

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phổ biến Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh nhằm theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ/tỉnh.

Trong khi đó, chỉ số chuyển đổi số cấp quốc gia nhằm cung cấp thông tin về kết quả chuyển đổi số của cả nước để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ các cơ quan, tổ chức liên quan cũng như cho các tổ chức quốc tế sử dụng khi đánh giá các chỉ số toàn cầu.

Từ năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sử dụng Bộ chỉ số chuyển đổi số này để theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương.

Thực tế, Bộ Công Thương đã sớm khởi động tiến trình chuyển đổi số của mình trong giai đoạn mới.

Chỉ hai tháng sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định 2194/QĐ-BCT thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Chuyển đổi số Bộ Công Thương”.

Quyết định ký ngày 18/8/2020 đã đưa Bộ Công Thương trở thành một trong những Bộ đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Quyết định nêu rõ, Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án “Chuyển đổi số Bộ Công Thương” trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Việc xây dựng Đề án chuyển đổi số Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2021-2026 được đặt trong khung khổ chung chiến lược chuyển đổi số và xây dựng công nghệ thông tin của Chính phủ, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử.

[Quảng cáo]

Thy Thảo