Bộ Công Thương tổ chức tham vấn công khai điều tra chống bán phá giá vật liệu hàn

Bộ sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá vật liệu hàn nhập khẩu xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc (vụ việc AD15.

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (vụ việc AD15), cụ thể như sau:

Thời gian: 09h00-12h00, thứ hai, ngày 11/7/2022 (theo giờ Hà Nội).

Địa điểm: Phòng họp 101 – 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác nhưng phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt.

Cùng đó, các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Thời hạn gửi đăng ký trước 17h00 ngày 4/7/2022 theo giờ Hà Nội; thời hạn gửi nội dung tham vấn trước 17h00 ngày 4/7/2022 (nếu có).

Trước đó, ngày 15/4/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 706/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Trung Quốc. Mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng đối với 3 nước nói trên từ 0% đến 36,56%.

Cơ quan điều tra đề nghị các Bên liên quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi đăng ký theo mẫu (đính kèm) bằng văn bản hoặc thư điện tử, trong thời hạn quy định tại Thông báo này, theo địa chỉ:

Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 7303.7898

Email: phungltk@moit.gov.vn

Khánh Vy