Bộ Công Thương và các bộ, ngành tổ chức Hội nghị thu hút FDI cho vùng ĐBSCL

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm

Theo đó, để phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong vùng tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, đặc biệt là Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;...

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm liên kết chung về phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Đề xuất thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng làm Tổ trưởng; Rà soát, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các KCN ở ĐBSCL cần được quan tâm thu hút nhiều dự án (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị chuyên đề về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho các doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các chương trình tín dụng cho sản xuất của Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh trong tháng 9 năm 2016; sớm hoàn thiện đề án đặc khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ vào đầu tháng 8 năm 2016; Đồng thời, đề xuất danh mục các công trình, dự án vùng trọng điểm cần ưu tiên đầu tư, nhất là tuyến đường duyên hải và các tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương và Mỹ Thuận - Cần Thơ; trục kết nối vận chuyển hàng hóa với Campuchia...