Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19.

Theo đó, Nghị quyết 126/NQ-CP đã nới lỏng điều kiện và mở rộng thêm nhiều đối tượng trong gói hỗ trợ trị giá 26.000 tỷ đồng.

1. Trường hợp tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương

Trước đó, trường hợp này chỉ áp dụng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động.

Nhưng từ ngày 08/10/2021, chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương sẽ được áp dụng cho tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương.

- Có thời gian tạm hoãn thực, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

- Thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Do người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh tại nơi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động.

Khi có đủ điều kiện, người lao động sẽ được hỗ trợ một lần với mức 1.855.000 đồng/người (tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng) hoặc 3.710.000 đồng/người (tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 01 tháng trở lên). 

2. Trường hợp người lao động phải ngừng việc

Trước đây, chỉ hỗ trợ đối với người lao động ngừng việc do dịch bệnh và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên.

Ngoài trường hợp cách ly và trong khu phong tỏa, Nghị quyết 126/NQ-CP còn bổ sung thêm trường hợp người lao động ngừng việc và thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phải điều trị Covid-19.

+ Không thể đến nơi làm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

+ Do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh tại nơi giãn cách theo Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động.

Nếu thuộc các trường hợp trên, người lao động sẽ được hỗ trợ một lần với mức 01 triệu đồng/người

nguoi lao dong

3. Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Với quy định mới tại Nghị quyết 126, mọi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có đủ các điều kiện sau thì đều được nhận hỗ trợ 01 lần với mức 3.710.000 đồng/người:

- Đang tham gia BHXH bắt buộc, phải chấm dứt hợp đồng lao động từ 1/5/2021 - hết 31/12/2021.

- Thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

+ Do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19

- Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trước đó, chỉ giải quyết tiền hỗ trợ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có cùng điều kiện.

4. Người cao tuổi, người khuyết tật cũng được hưởng hỗ trợ

Ngoài đối tượng trẻ em, phụ nữ mang thai và người đang nuôi con nhỏ thì người cao tuổi và những người khuyết tật cũng có thể được nhận tiền hỗ trợ. Nội dung này được Nghị quyết 126 quy định như sau:

Người cao tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (F1) thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Theo đó, nếu phải điều trị do mắc Covid-19 hoặc cách ly y tế theo diện F1 từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021 thì mỗi người cao tuổi, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang nhận trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ được nhận hỗ trợ 01 lần là 01 triệu đồng.

Nghị quyết 126/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 08/10/2021.