Bộ Tài chính giải thích lý do giá dầu thô giảm mà thu NSNN từ dầu thô tăng 44,4%

Xét về số liệu tuyệt đối, hay tỷ lệ so với dự toán năm, tốc độ tăng trưởng, thu từ dầu thô 2 tháng đầu năm nay đều cao hơn từ 2 đến 3 lần so với năm 2019.
Thu từ dầu thô tăng 44,4% so với cùng kỳ 2019
Thu từ dầu thô tăng 44,4% so với cùng kỳ 2019

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 95,1 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 276,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu năm 2019: Tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2018.

Dưới đây là chi tiết 3 khoản thu vào NSNN lũy tiến 2 tháng đầu năm 2020.

a). Thu nội địa

Thực hiện thu tháng 2 ước đạt 75,6 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 233,2 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu của 2 tháng đầu năm 2019: Thu nội địa đạt xấp xỉ 204,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.

b). Thu từ dầu thô

Thực hiện tháng 2 ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt 11,2 nghìn tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo dữ liệu thống kê, thu từ dầu thô 2 tháng đầu năm 2019 ước đạt xấp xỉ 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán cả năm.

Như vậy, xét về số liệu tuyệt đối, hay tỷ lệ so với dự toán năm, tốc độ tăng trưởng, thu từ dầu thô 2 tháng đầu năm nay đều cao hơn từ 2 đến 3 lần so với năm 2019.

Do tác động của dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ dầu thô giảm mạnh, giá dầu thô trên thị trường thế giới ở mức thấp (xoay quanh mức 50 USD/thùng).

Tuy nhiên, theo giải thích của Bộ Tài chính, do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thô mà Việt Nam thanh toán bình quân 2 tháng đầu năm nay vẫn duy trì ở mức 68 USD/thùng, cao hơn 8 USD/thùng so với giá dự toán.

Với sản lượng ước đạt 1,8 triệu tấn, bằng 19,9% kế hoạch, nên thu vào NSNN vẫn tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thư ký OPEC Mohammed Sanusi Barkindo (Ngoài cùng bên trái), Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Hoàng tử Abdulaziz bin Salman (Ở giữa) và Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak (Ngoài cùng bên phải) tham dự cuộc họp Opec-JMMC tại thủ đô Abu Dhabi của UAE vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 (Ảnh: AFP/Getty Images)
Tổng thư ký OPEC Mohammed Sanusi Barkindo (Ngoài cùng bên trái), Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Hoàng tử Abdulaziz bin Salman (Ở giữa) và Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak (Ngoài cùng bên phải) tham dự cuộc họp Opec-JMMC tại thủ đô Abu Dhabi của UAE vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 (Ảnh: AFP/Getty Images)

 

c). Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu

Thực hiện tháng 2 ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 48,2 nghìn tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Do tác động của dịch Covid-19, đà tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đã chậm lại, trong đó kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn đều giảm.

Thu cân đối NSNN đạt khoảng 32,2 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là nguyên nhân chính làm cho tổng số thu NSNN 2 tháng đầu năm tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 22,5%).

Số liệu năm 2019: Tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm đạt 51.987 tỷ đồng bằng 17,3% dự toán.

Đoan Hùng