Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Sáng 6/2/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định số 02-QĐNS/TW ngày 5/2/2021 phân công đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là một trong 18 ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra ngày 31/1/2021 vừa qua. 

Bộ trưởng sinh năm 1964, quê tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm); Đại biểu Quốc hội Khóa XIV. 

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định số 02-QĐNS/TW ngày 5/2/2021 phân công đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Từ tháng 5/2008 - 8/2010, đồng chí Trần Tuấn Anh là Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; từ tháng 8/2010 - 1/2016 là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; từ tháng 1/2016 - 4/2016 là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 

Ngày 9/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí Trần Tuấn Anh được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 31/1/2021.

Cùng ngày 6/2/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã trao Quyết định số 01-QĐNS/TW ngày 5/2/2021 phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.  

Thy Thảo