Bộ trưởng Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan xác minh tính minh bạch trong mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0 giờ

Ngày 20/4, Bộ Tài chính có công văn số 4764 gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu xác minh tính minh bạch trong mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0 giờ