Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời phỏng vấn trước thềm Đại hội Đảng Bộ Công Thương

Dưới sự chỉ đạo điều hành chung sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị Ban Bí thư và Chính phủ; Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ đã lãnh đạo toàn ngành Công Thương đoàn kết tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị để ra, góp phần vào thành công chung của kinh tế cả nước, tạo tiền đề tích cực cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong hai ngày 28 và 29/7/2020, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công Thương lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức được diễn ra. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có những chia sẻ xung quanh những vấn đề “nóng” của Đại hội.

Tạp chí Công Thương xin giới thiệu đến độc giả phẩn trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh:

Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết công tác phối hợp của Ban Cán sự Đảng với Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng gắn với giữ gìn kỷ cương và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành Công Thương phát triển bền vững trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Ban Cán sự Đảng (BCSĐ) Bộ Công Thương được thành lập theo quyết định 542-Đ/TW ngày 22/8/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoạt động theo quy chế làm việc tại Quyết định số 05-QĐ/BCSĐ ngày 16/5/2017của BCSĐ Bộ Công Thương trên cơ sở Quy định 172-QĐ/TW ngày 7/3/2013 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương và Quyết định số 200-QĐ/TW ngày 2/10/2013 của Ban Bí thư ban hành Quy chế về quan hệ công tác giữa ban cán sự đảng bộ, ngành với Bộ trưởng, thủ trưởng ngành; với đảng ủy cơ quan bộ, ngành, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ về 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Bộ Công Thương

Thực tế, với những chức năng, nhiệm vụ rất lớn của ngành Công Thương, ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương xác định 6 nhiệm vụ lớn, trọng tâm. Cụ thể,

Thứ nhất, trong việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết và đường lối của Đảng. Trong những lĩnh vực rất rộng lớn của ngành Công Thương, những nghị quyết về đường lối, chủ trương của Đảng được ban hành thường xuyên, kịp thời, đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng.

Thứ hai, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức cán bộ, gắn với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, quyết định những vấn đề vê cong tác cán bộ theo phân cấp của Trung ương và của Bộ Công Thương.

Thứ ba, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chiến lược, các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, trong đó bao gồm cả những kế hoạch 5 năm cũng như kế hoạch hàng năm.

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Không chỉ đảm bảo thực hiện thành công đường lối của Đảng mà nhiệm vụ này còn đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu hoạt động hằng năm cũng như kế hoạch 5 năm; đảm bảo cho  những yếu tố phát triển bền vững của ngành Công Thương cũng như kinh tế xã hội của cả nước.

Thứ tư, lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị quy định của Đảng trong công tác của Bộ và ngành Công Thương.

Thứ năm, lãnh đạo thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Đây là nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên trong các hoạt động của Đảng.

Thứ sáu, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Với bất kỳ một tổ chức Đảng nào khác, công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc tổ chức thực thi nhiệm vụ về xây dựng Đảng dựa trên những nguyên tắc của Đảng .

Trong các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng có thể coi là một lĩnh vực “nóng”, rất sôi động trong các hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng Bộ.

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã thể hiện được sự chủ động, tích cực và tính trách nhiệm của mình trong khả năng quán xuyến, tổ chức triển khai một cách đồng bộ và kịp thời ở tất cả các cấp, các lĩnh vực.

Phóng viên: Dưới sự chỉ đạo điều hành chung sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã phối hợp lãnh đạo ngành Công Thương đoàn kết tập thể, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần vào thành công chung của nền kinh tế cả nước, tạo tiền đề tích cực cho nhiệm kỳ tiếp theo. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật trong công tác phối hợp của nhiệm kỳ qua?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ tương đối sôi động, chứng kiến những nỗ lực rất lớn của cán bộ, đảng viên và người lao động trong ngành Công Thương.

Nhiệm kỳ qua, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới có những yếu tố tác động theo chiều hướng thuận lợi, nhưng cũng có nhiều yếu tố rủi ro, bất lợi, khó khăn theo từng giai đoạn, từng thời kỳ.

Ở giai đoạn đầu, chúng ta đã chứng kiến một bước chuyển mình rất quan trọng  thông qua việc đàm phán ký kết thành công các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới về hội nhập.

Với một độ mở rất lớn của nền kinh tế cộng thêm những hiệu ứng từ các hiệp định thương mại tự do và các khuôn khổ hội nhập đang đặt ra cho chúng ta rất nhiều những cơ hội và thách thức. Đặc biệt, khi có dấu hiệu của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, cạnh tranh thương mạ, dẫn đến những xung đột, thậm chí là chiến tranh thương mại.

Thách thức đặt ra là không hề nhỏ, trong bối cảnh chúng ta đang phụ thuộc rất lớn vào các thị trường bên ngoài, trong khi năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của sản phẩm, của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn hạn chế và chưa được cải thiện.

Thế nhưng đó cũng chính là những cơ hội. Bởi, chưa bao giờ chúng ta có điều kiện tiếp cận rộng với tất cả các thị trường lớn trên thế giới và thông qua những ưu đãi thuế quan, chúng ta có điều kiện thực thi các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo năng lực cạnh tranh trong hội nhập và phát triển.

Dưới sự chỉ đạo điều hành chung sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị Ban Bí thư và Chính phủ; Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ đã lãnh đạo toàn ngành Công Thương đoàn kết tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị để ra, góp phần vào thành công chung của kinh tế cả nước, tạo tiền đề tích cực cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Nhiệm kỳ 2015-2020 ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với những thành tựu nổi bật:

Thứ nhất, Bộ Công Thương hoạt động theo Nghị quyết số 98/2017NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy đinh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, trong đó thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại với 9 nhiệm vụ chính.

Công nghiệp năng lượng (gồm điện, than và dầu  khí); Công nghiệp nặng (gồm cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản); Công nghiệp nhẹ (công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác) và công thương địa phương; Phát triển thị trường trong nước (phát triển thương mại và thị trường trong nước, thương mại miền núi và hải đảo, thương mại biên giới); Quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Xuất nhập khẩu và phát triển thị trường ngoài nước, xúc tiến thương mại, quản lý thương mại điện tử; Hội nhập kinh tế quốc tế (gồm cả đàm phán các Hiệp định thương mại quốc tế), áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp; Công tác kế hoạch,tài chính, đầu tư, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng; Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo phân công của Chính phủ.

9 nhóm nhiệm vụ này tác động trực tiếp và sâu rộng đến đời sống nhân dân, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tác động đến thị trường trong nước, sự phát triển của các thị trường bên ngoài.

Đây cũng là những nền tảng cơ bản giúp chúng ta tiếp tục phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tạo nền tảng thực hiện thành công chiến lược hội nhập sâu rộng với thế giới và thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, văn minh.

Thứ hai, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW gắn với tái cơ cấu ngành Công Thương.

Thứ ba, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương cùng với Đảng ủy Bộ thông qua quy chế phối hợp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giai của toàn ngành, đóng góp tích cực vào kết quả chung về phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam - một nước đang phát triển đã đạt được những mục tiêu đồng bộ. Từ lĩnh vực năng lượng, chúng ta đã bảo đảm cân đối đủ điện năng phục vụ cho nhu cầu của đời sống, của kinh tế xã hội, của đất nước và liên tục trong nhiều năm, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ mà chúng ta chứng kiến tỷ lệ điện lưới, điện phục vụ cho người dân đạt hơn 99 %.

Chưa bao giờ tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục trong nhiều năm ở mức cao, từ 6-7%, tăng trưởng GDP dẫn đến tăng trưởng điện năng ở mức từ 10-11%.

Ngoài ra, trong lĩnh vực năng lượng, xuất nhập khẩu... chúng ta cũng đã đạt được những kết quả ấn tượng. Chỉ trong vài năm trở lại đây, điện năng lượng tái tạo đã có bước phát triển vượt bậc đạt trên 5.500 MW. Riêng với điện mặt trời, đã có 5.000 MW đi vào vận hành, trong đó dự án quy mô nối lưới đạt khoảng 4.500 MW, điện mặt trời mái nhà đạt trên 31.570 dự án với tổng công suất là 657,88 MWp. Năng lượng tái tạo đã đóng góp mỗi tháng trên 3 tỷ kWh, chiếm khoảng 10% công suất và 6% sản lượng thương phẩm cả nước.

Với xuất nhập khẩu, vài năm trở lại đây Việt Nam đã trở thành một quốc gia xuất khẩu đi kèm xuất siêu. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hai chiều của chúng ta đã vượt 500 tỷ USD và với tỷ lệ xuất siêu hơn 4 tỷ USD.

Phóng viên: Xin Bộ trưởng cho biết những phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Có thể nói, phát huy những kết quả và những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Đảng ủy Bộ xây dựng kế hoạch trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn cũng như lãnh đạo, chỉ đạo để đi thẳng vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, là hạn chế trong phát triển ngành Công Thương, đồng thời, phát huy những thuận lợi, những kết quả tích cực đạt được trong năm vừa qua để tạo bước phát triển mới, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, sau khi Đại hội Đảng của Bộ Công Thương được tổ chức thành công, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện chính trị phải được triển khai, đặc biệt là tập trung tuyên truyền vào các chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội đã thông qua.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu, Ban Cán sự Đảng cũng như Đảng ủy Bộ Công Thương không chỉ có trách nhiệm trong tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng một cách kịp thời mà còn phải phát huy vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan chức năng với sự chủ động, bám sát thực tiễn

Thứ hai, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn biến phức tạp và luôn luôn có nhiều nhân tố bất ổn, rất khó đoán định thì vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ phải được tăng cường, đòi hỏi tính năng động, kịp thời, sự chủ động.

Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ không chỉ có trách nhiệm trong tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng một cách kịp thời mà còn phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn với sự chủ động, bám sát thực tiễn, có phản ứng điều hành kịp thời.

Thứ ba, phát huy truyền thống, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương sẽ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, tác phong làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền đồng cấp lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực lao động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng cống hiến và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính  trị và công tác xây dựng Đảng.

Chúng tôi cũng tin rằng, trong nhiệm kỳ tới đây, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác cán bộ, công tác kiểm tra... sẽ được cả Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ nghiên cứu hoàn thiện để nâng lên một tầm vóc mới, với những yêu cầu mới, chất lượng cao hơn để đảm bảo tính tiên phong, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của người đảng viên tại Bộ Công Thương.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

 

Hoàng Hòa - Thái Linh