Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu 2 tháng đầu năm

Tổng cục Hải quan thống kê một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu trong 2 tháng đầu năm.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 2/2021 ước tính là 160 nghìn tấn, giảm 55,4% và trị giá là 53 triệu USD giảm 65,4% so với tháng trước.

2 tháng đầu năm 2021, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 519 nghìn tấn và trị giá là 204 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 2 tháng này giảm 37,1% về lượng và trị giá ước tính giảm 45,7%. 

Quặng các loại: xuất khẩu trong tháng 2/2021 ước tính là 170 nghìn tấn, giảm 22,2% và trị giá là 5 triệu USD giảm 55,6% so với tháng trước.

2 tháng đầu năm 2021, lượng quặng xuất khẩu ước tính đạt 389 nghìn tấn và trị giá là 16 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2020, lượng quặng xuất khẩu ước tính trong 2 tháng này giảm 13,4% về lượng và trị giá ước tính giảm 45,1%

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 2/2021 ước tính là 750 nghìn tấn, giảm 12,6% và trị giá là 363 triệu USD giảm 13,4% so với tháng trước.

2 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu ước tính đạt 1.609 nghìn tấn và trị giá là 781 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2020, lượng xăng dầu nhập khẩu ước tính trong 2 tháng này tăng 18,3% về lượng và trị giá ước tính giảm 0,6%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2021 là 5,2 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 2 tháng năm 2021 đạt 10,9 tỷ USD và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2021 là 2,9 tỷ USD, giảm 25,9% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 2 tháng mặt hàng này đạt 6,8 tỷ USD và tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 2/2021 là 1.000 nghìn tấn, giảm 18,2% và trị giá là 700 triệu USD, giảm 16,8% so với tháng trước.

Lượng nhập khẩu mặt hàng này 2 tháng năm 2021 là 2.223 nghìn tấn đạt 1.541 triệu USD về trị giá.

So với cùng kỳ năm 2020, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng tăng 12,3% về lượng và tăng 29,5% về trị giá.

Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính trong tháng 2/2021 là 7 nghìn chiếc, tăng 16,1% và trị giá là 134 triệu USD, giảm 36,9% so với tháng trước.

Lượng nhập khẩu mặt hàng này 2 tháng năm 2021 là 15 nghìn chiếc và trị giá là 374 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2020, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng năm 2021 tăng 3,3% về lượng và tăng 0,2% về trị giá.

Vỹ Dạ