Cải thiện chỉ số thành phần “chìa khóa” để Bắc Kạn mời gọi nhà đầu tư

Giai đoạn Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bắc Kạn xác định trọng tâm thu hút đầu tư vào phát triển nông, lâm nghiệp. Việc đánh giá thực trạng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), kịp thời đưa những giải pháp, nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2021 -2025 là “chìa khóa” để Bắc Kạn mời gọi được nhà đầu tư đến với địa phương nhiều hơn.

Việc cải thiện chỉ số “Gia nhập thị trường” giúp công tác đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục thuế tỉnh thực hiện rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 01 ngày làm việc, so với trước năm 2016 là 3 ngày làm việc. Giai đoạn 2016 – 2019 tỉnh có 276 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1.317,24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bắc Kạn rút ngắn thời gian cấp Quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xuống còn 12 ngày làm việc so với trước năm 2016 là 16 ngày.

Các thủ tục hành chính của các sở, ngành cơ bản đã được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Bắc Kạn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo công khai minh bạch. Ngoài ra, các biểu mẫu hướng dẫn đều được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn đã công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất đai 2010-2020, kết hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 của 3 cấp tỉnh, huyện, xã, trên các trang thông tin của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng. Việc này được Bắc Kạn quyết liệt trong  cải thiện chỉ số “Tiếp cận đất đai”.

Du lịch Hồ Ba Bể

Bên cạnh đó, việc cải thiện chỉ số “Tính minh bạch” được Bắc Kạn thể hiện trên hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử", "Một cửa điện tử liên thông" và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được duy trì tốt tại 17 Sở, ngành, 8 huyện/thành phố và 122 xã/phường/thị trấn. Hệ thống cung cấp chức năng tiếp nhận, quản lý, lưu chuyển xử lý hồ sơ giải quyết TTHC và chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa quá trình xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công, nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn.

Từ tháng 9 năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Bắc Kạn đã giúp cho chỉ số “Chi phí thời gian” được cải thiện, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, qua đó giảm tối đa thời gian doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, nhiều đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Khi nói về việc cải thiện chỉ số “Chi phí không chính thức” gần đây tại tỉnh Bắc Kạn, doanh nghiệp đã thấy được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn, đối với 05 lĩnh vực: Đất đai; Xây dựng; Kinh doanh; Lao động xã hội; Tư pháp.

Mặt khác, Bắc Kạn thường xuyên rà soát, minh bạch hóa và công khai theo quy định của pháp luật các bản đồ, quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng mới; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chính sách ưu đãi đầu tư; các thay đổi quy định về thuế; thủ tục đấu thầu..., Qua đó,  Bắc Kạn nâng cao tính bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”.

Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Thành phố Bắc Kạn

Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả đường dây nóng về tiếp nhận thông tin, phản hồi từ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, từ đó tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị xử lý kịp thời các đề xuất của nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến các ngành, địa phương, chỉ số “Tính năng động” vì đó mà được nâng lên.

Tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn tích cực tham mưu cho tỉnh các giải pháp chỉ đạo nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thường xuyên tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

chủ tịch tỉnh bắc kạn
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải (ngoài cùng bên phải) thăm gian hàng Hội chợ

Giai đoạn 2016 – 2019, tỉnh Bắc Kạn tổ chức 5 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, trong đó năm 2019 đã tổ chức 2 cuộc Hội nghị, cơ bản giải quyết được các kiến nghị của doanh nghiệp.

 Thời gian gần đây, tỉnh Bắc Kạn  thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, lập hồ sơ dự án đầu tư, tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đã thực hiện hỗ trợ cho một số nhà đầu tư thực hiện khảo sát đầu tư vào tỉnh. Qua đó cải thiện rõ nét chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”

lãnh đạo bắc cạn
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn thăm doanh nghiệp trong tỉnh

Thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ tăng cường hoàn thiện các cơ chế, cải thiện chỉ số “Thiết chế pháp lý”, chính sách hỗ trợ đối với các lĩnh vực ưu tiên thu hút, nhất là đối với lĩnh vực nông-lâm nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng như: Giá thuê mặt bằng, cung ứng và đào tạo lao động, tạo điều kiện liên kết đào tạo nghề giữa nhà đầu tư với các trường dạy nghề trong tỉnh, thực hiện chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu... Cùng với đó là tăng cường các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: Tiếp cận nguồn vốn, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng giữa các doanh nghiệp và ngân hàng.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “3 không”: “Không gây phiền hà, sách nhiễu”; “Không trả hồ sơ quá một lần trong quá trình tiếp nhận, thẩm định và trình duyệt dự án” và “Không trễ hẹn”, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO vào công tác quản lý, điều hành...

Ngoài ra, Bắc Kạn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất; công bố rộng rãi các quy hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, dịch vụ viễn thông, nhà ở cho người lao động; chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng sản xuất cho các dự án thông qua việc hoàn thiện quy hoạch và triển khai đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp… Đồng thời tăng cường và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, để thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh Bắc Kạn./.

 

Thăng Long - Hoàng Dương