Cảm nhận của các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ

8 năm qua, kể từ khi Luật Khoa học và Công nghệ được Quốc hội khóa XIII thông qua và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày này đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội của những người làm công tác nghiên cứu và quản lý khoa học.

Bài cùng chuyên mục