Chi bộ Tạp chí Công Thương: Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ mới

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/5/2020, Chi bộ Tạp chí Công Thương đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí đồng chí Lê Việt Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương; các đồng chí đại diện cho các Ban của Đảng ủy Bộ Công Thương, Tổ công tác số 3 Đảng bộ Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Công Thương; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Tạp chí Công Thương.

Biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội
Đảng viên biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Đẩy mạnh đổi mới theo hướng đa phương tiện

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Công Thương đối với việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Tạp chí Công Thương đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Chi bộ có 11 đảng viên chính thức, không có đảng viên dự bị. Tỷ lệ đảng viên nữ đạt 55%, tỷ lệ đảng viên nam đạt 45%; độ tuổi cao nhất là 57 tuổi, trẻ nhất là 36 tuổi; đảng viên có trình độ đại học đạt 100%, trong đó trình độ trên đại học là 18,2%. Trình độ lí luận chính trị cao cấp đạt 36,4%, trung cấp 36,4% và sơ cấp 27,2%. 

Hầu hết đảng viên đều nắm giữ các vị trí chủ chốt hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm của Tạp chí. Đội ngũ này có trình độ chuyên môn vững vàng, năng lực tốt, đạo đức tốt, lối sống gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết cùng phát triển.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thu - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thu - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương, nhiệm vụ thông tin, truyên truyền được Chi bộ Tạp chí Công Thương xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng thời, đặt mục tiêu chiến lược là xây dựng, phát triển Tạp chí Công Thương trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, thành tạp chí kinh tế hàng đầu của đất nước. Chính vì vậy, Chi bộ đã chỉ đạo sát sao về công tác nội dung và công tác kinh doanh đảm bảo cân đối được nguồn thu - chi trong điều kiện Tạp chí phải tự chủ tài chính hoàn toàn. 

Các ấn phẩm của Tạp chí Công Thương luôn bám sát, tuyên truyền đầy đủ và sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của ngành Công Thương. Mỗi số Tạp chí đều có một chuyên đề về các vấn đề lớn có tính chất lý luận của ngành và nền kinh tế, được trình bày hấp dẫn. Lượng bạn đọc ngày càng tăng. 

Lượng cộng tác viên gửi đăng bài báo nghiên cứu khoa học cũng ngày càng nhiều, đã phủ rộng khắp các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo trên cả nước, nhất là các trường đại học, các viện nghiên cứu. 

Đặc biệt, Tạp chí đã có nhiều cải tiến phát triển theo hướng đa phương tiện, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hiện đại trên nền internet. Việc đa dạng hoá cách truyền tải thông tin tới bạn đọc đã tạo nên hiệu ứng truyền thông ngày càng tốt, định hướng dư luận hiệu quả. Thứ hạng của Tạp chí ngày được nâng cao. 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Tạp chí Công Thương lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Tạp chí Công Thương lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đối chiếu với phương hướng, nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Tạp chí Công Thương đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

Trong công tác tổng kết, đánh giá, phân loại hàng năm, 100% đảng viên Chi bộ Tạp chí Công Thương đều đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh;

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Công Thương đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo quy định;

Đảm bảo 100% cán bộ đảng viên được tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và học tập chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo yêu cầu của Đảng ủy Bộ Công Thương;

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao nhất trong công tác chuyên môn, công tác Đảng và đoàn thể được giao; lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng;

Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức Đoàn, công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt mục tiêu kinh doanh tổng quát trong nhiệm kỳ tới đạt mức tăng trưởng hàng năm 10%.

Đồng chí Ngô Thị Diệu Thúy - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Ngô Thị Diệu Thúy - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Công Thương báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Hướng đến nhiệm kỳ mới với tinh thần phấn đấu cao nhất

Với ý thức và trách nhiệm cao, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Chi bộ Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, phấn đấu hàng năm, 100% Đảng viên được công nhận Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức Đoàn, công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảm bảo 100% cán bộ đảng viên được tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và học tập chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo yêu cầu của Đảng ủy Bộ Công Thương.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ viên chức quản lý, viên chức đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo quy định.

Đại hội Chi bộ Tạp chí Công Thương lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Việt Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương đánh giá cao Chi bộ Tạp chí Công Thương đã nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, với những thành tích, kết quả nổi bật trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Ngày 25/4/2013, Tạp chí Công Thương được thành lập trên cơ sở sát nhập Tạp chí Công nghiệp và Tạp chí Thương mại. Từ đó tới nay, Tạp chí đã có nhiều thay đổi về cơ cấu, nhân sự để phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với đặc thù báo chí.

Với sự thay đổi thói quen đọc của độc giả, từ tạp chí giấy chuyển đổi sang phát triển thêm tạp chí điện tử, Tạp chí đã phải đối diện với nhiều khó khăn. Dù vậy, Tạp chí Công Thương đã nỗ lực để luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Bộ Công Thương giao cho đơn vị, đảm bảo đời sống người lao động được nâng cao.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, Tạp chí Công Thương đã vươn lên là một đơn vị có khả năng làm xuất sắc việc tổ chức các sự kiện, hội thảo khoa học, được dư luận đánh giá cao, điển hình là chuỗi sự kiện Hành động vì an toàn thực phẩm, Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam hàng năm trên quy mô toàn quốc. Điểm mạnh của các hoạt động này là đã hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp và địa phương nên đã thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp xã hội.

Đồng chí Lê Việt Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Lê Việt Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Lê Việt Long yêu cầu, Chi bộ Tạp chí cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ tới, kết nạp thêm đảng viên mới.

Đồng thời, Chi bộ cũng cần tạo điều kiện cho các đồng chí phóng viên, nhà báo có thêm cơ hội trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần vào hoạt động hiệu quả của Tạp chí cũng như sự nghiệp phát triển chung của ngành Công Thương, đất nước trong thời gian tới.

Bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Cấp ủy khóa mới 2020 - 2025, gồm 3 đồng chí: đồng chí Đặng Thị Ngọc Thu, đồng chí Ngô Thị Diệu Thúy, đồng chí Đào Mạnh Đức. Trong đó, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thu tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Chi bộ Tạp chí Công Thương dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 2 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Chi ủy Chi bộ Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ
Chi ủy Chi bộ Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ
Chi bộ Tạp chí Công Thương
Tập thể Tạp chí Công Thương luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
Thy Thảo - Ảnh: Huy Thắng