Chi nhánh luyện đồng Lào Cai - Vimico: Nghiên cứu và thử nghiệm giảm tỷ lệ tàn cực công đoạn điện phân

Việc xử lý và giảm tỷ lệ tàn cực sau quá trình điện phân tinh luyện đồng đóng vai trò cốt lõi trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tinh luyện đồng.

luyen dong

Chi tiết các mô hình điểm tham gia Cuộc thi Nhóm cải tiến Năng suất Chất lượng ngành Công Thương năm 2020  

 

Hiện nay, khối lượng tàn cực sau quá trình điện phân tinh luyện đồng trung bình mỗi ngày tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Tổng Công ty Khoáng sản – TKV (Vimico) hiện lên đến 8,84 tấn/ngày. Trong đó, đơn vị phải sử dụng nhiệt để tinh luyện lại khoảng 6,4 tấn tàn cực đồng mỗi ngày. Điều này gây lãng phí về chi phí năng lượng, chi phí nhân công và các chi phí liên quan đến quá trình tinh luyện lại. Bên cạnh đó, quá trình tinh luyện lại gây cháy hao kim loại đồng và các kim loại quý hiếm khác có trong tàn cực, gây lãng phí trong việc sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên không tái tạo.

Xuất phát từ thực tế này, Chi nhánh luyện đồng Lào Cai – Vimico đã đề xuất nghiên cứu giải pháp giảm tỷ lệ tàn cực tại công đoạn điện phân, qua đó tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đội ngũ kỹ sư, cán bộ công nhân viên tại đơn vị đã nghiên cứu, tiến hành các thí nghiệm giảm tàn cực trong quá trình điện phân đồng bằng phương pháp Anode tan. Từ đó, đưa ra sản xuất thử nghiệm tại Phân xưởng Điện phân.

Dựa trên kết quả sản xuất thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đề xuất chế độ công nghệ xử lý tàn cực phù hợp với đặc thù sản xuất của Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, mở rộng các hoạt động sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao nâng suất và chất lượng sản phẩm.

Quang Đặng