Chính phủ quyết định mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

Khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc thị xã Tân Châu, cách thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia khoảng 110 km. Diện tích tự nhiên khoảng 12.487 ha, gồm xã Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân An, Tân Thạnh, Phú Lộc, Long An và các phường Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Sơn và Long Phú.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 146/NQ-CP quyết nghị mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức Lễ công bố khai trương thực hiện vào thời điểm và hình thức phù hợp.

UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 19, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định nguyên tắc nâng cấp cửa khẩu biên giới

- Được sự thống nhất của chính quyền cấp tỉnh có cửa khẩu hai bên; sự đồng ý của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước láng giềng hoặc do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quyết định mở theo quy định của Nghị định này;

- Phải nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền trên toàn quốc; đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài về kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước;

- Đảm bảo yếu tố chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia và quốc phòng an ninh, đối ngoại;

- Đảm bảo phù hợp với lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập.

Thanh Xuân