Chủ tịch HĐTV TCty Truyền tải điện: Quyết tâm xây dựng Tổng công ty thành doanh nghiệp vững mạnh

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã đề ra phương châm xây dựng Tổng công ty thành doanh nghiệp vững mạnh. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia Nguyễn Tuấn Tùng vừa có những chia sẻ về vấn đề này, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
tuan tung
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

PV: Xin chúc mừng Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã hoàn  thành tốt đẹp Kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), xin đồng chí đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua của toàn Tổng Công ty.  

Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng: Đảng bộ EVNNPT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện; được sự quan tâm thường xuyên của Chính phủ, các bộ, ngành; sự ủng hộ của các địa phương; đặc biệt là được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); đồng thời, với mô hình tổ chức đảng, bộ máy quản lý và các tổ chức đoàn thể đồng bộ, xuyên suốt từ Tổng công ty đến các đơn vị, tạo nhiều thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thuận lợi, EVNNPT còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác QLVH, ĐTXD và các mặt công tác khác. Điển hình là nhiều TBA, đường dây, nhất là trục đường dây 500 kV Bắc - Nam phải truyền tải công suất cao; thời tiết nắng nóng, bão lũ diễn biến bất thường, xảy ra trên diện rộng, liên tiếp, kéo dài; việc áp dụng các cơ chế chính sách liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, BTGPMB tiếp tục gặp nhiều vướng mắc.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể từ Tổng công ty đến các đơn vị; cùng sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, Đảng bộ EVNNPT đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc lãnh đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra.

Đặc biệt đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề nhằm lãnh đạo, chỉ đạo có trọng điểm trong toàn Đảng bộ: Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện VHDN; Nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ; Đẩy mạnh ứng dụng KHKT, công nghệ mới, CNTT giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lựa chọn, xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện 3 nghị quyết chuyên đề: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Đảm bảo chất lượng, tiến độ ĐTXD các đường dây 500 kV mạch 3; về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 trong lĩnh vực truyền tải điện.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Đảng ủy EVNNPT và cấp ủy các cấp đã xét, khen thưởng nhiều tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ EVNNPT được Đảng ủy EVN xét, công nhận đạt TSVM từ năm 2015 - 2017, riêng năm 2015 được khen thưởng là TSVM tiêu biểu, các năm 2018, 2019 đều được xếp loại là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PV: Bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành điện nói chung và Tổng công ty Truyền tải điện nói riêng đang gặp nhiều khó khăn thách thức xin đồng chí cho biết định hướng xây dựng và phát triển của NTP trong những năm tới đây.

Đ/c: Nguyễn Tuấn Tùng: Công tác xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT bước đầu đạt được kết quả quan trọng. Để tiếp tục có hướng đi đúng, vươn lên tầm khu vực và quốc tế, EVNNPT đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 với quan điểm xây dựng EVNNPT phát triển bền vững.

EVNNPT đã khẩn trương xây dựng đồng bộ các chiến lược thành phần để triển khai thực hiện như các Chiến lược: Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật; Phát triển CNTT; Tài chính; Đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực; Truyền thông; Quan hệ quốc tế; Bảo vệ an ninh, an toàn Hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng đề ra trong kế hoạch triển khai chiến lược như: Tăng cường chất lượng và hiệu quả trong các lĩnh vực ĐTXD; đấu thầu; sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị trên lưới truyền tải điện; an toàn lao động; xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển TBA; quy trình quản lý chất lượng các công trình lưới truyền tải điện...

Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung trong kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT năm 2020 và giai đoạn tiếp theo nhằm từng bước đạt được các mục tiêu chiến lược của EVNNPT là: Đến năm 2020 trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN, đến năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 26/4/2016, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm lao động, hạn chế tối đa tuyển dụng mới; thường xuyên rà soát, sắp xếp lao động cho các TBA không người trực; đào tạo nâng cao chất lượng và hiệu quả đội ngũ nhân sự hiện có...

Trong 4 năm 2016 - 2019, EVNNPT đều hoàn thành các chỉ tiêu NSLĐ về sản lượng/người, người/MVA. Đặc biệt, năm 2019 đã hoàn thành sớm 02 chỉ tiêu kế hoạch EVN giao đến năm 2020 (sản lượng điện truyền tải năm 2019 đạt 36,01 Tr.kWh/người so với 32,66 Tr.kWh/người đến năm 2020, lao động/MVA năm 2019 đạt 0,058 người/MVA so với 0,06 người/MVA đến năm 2020). Năng suất lao động bình quân của EVNNPT trong giai đoạn 5 năm qua đạt 14,3%/năm, vượt mức so với chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra (5 đến 7%/năm).

Nhiều dự án, đề án về ứng dụng KHCN đã được triển khai trong hoạt động SXKD và mang lại hiệu quả cao như: Chuyển 60,8% TBA 220 kV điều khiển từ xa vận hành theo tiêu chí trạm không người trực; Ứng dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra đường dây; Trang bị hệ thống định vị sự cố cho 69 đường dây quan trọng; đưa vào ứng dụng hệ thống quan trắc cảnh báo sét, thiết bị giám sát bản thể MBA cho 4 MBA 500 kV, giám sát dầu trực tuyến cho toàn bộ các MBA và kháng điện 500 kV, hoàn thành hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm; đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật v.v...

evnnpt
Lãnh đạo EVN và NPT thăm, động viên cán bộ, công nhân viên trên công trường thi công mạch 3, đường dây 500  kV.

PV: Có được những thành công như trên là nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo và người lao động. Sau hơn 12 năm xây dựng và 2 nhiệm kỳ Đại hội đồng chí rút ra bài học kinh nghiệm gì?

Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng: Có được kết quả và thành công như ngày hôm nay, chúng tôi đã rút ra được những bài học sâu sắc sau:

Một là, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Đảng bộ và EVNNPT trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực và động lực, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế; tạo đột phá để phát triển.

Ba là, chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể các cấp có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ. Coi trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài. Xây dựng và thực hiện tốt Văn hóa EVNNPT làm nền tảng cơ sở cho sự phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không ngừng cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc, thu nhập cho CBCNV.

Bốn là, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế theo từng giai đoạn. Đẩy mạnh sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn sát với tình hình thực tiễn; rà soát, sắp xếp lại hệ thống văn bản của Đảng.

Năm là, bám sát phương châm giám sát cần mở rộng, kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm; không ngừng tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm.

PV: Cùng với EVN, NPT đang bước vào giai đoạn phát triển mới cùng đất nước, xin đồng chí nói rõ hơn những thuận lợi, khó khăn và những giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

 Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng: Trong các năm tới, nền kinh tế nước ta được dự báo tiếp tục tăng trưởng; việc cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt sẽ phát huy hiệu quả; quá trình toàn cầu hóa, cách mạng khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển rất nhanh, đặc biệt là cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

EVN và EVNNPT luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành; đặc biệt ngày 11/02/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là những định hướng lớn đến sự phát triển của ngành Điện, trong đó xác định ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch…

Trong quá trình xây dựng và phát triển của EVNNPT, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã trưởng thành, có bản lĩnh chính trị, có tinh thần đoàn kết, giàu kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực truyền tải điện, là nguồn lực quan trọng nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tới, EVNNPT sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Các rủi ro tiềm ẩn của nền kinh tế vẫn còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, biến động của các yếu tố đầu vào cơ bản như tỷ giá ngoại tệ, chính sách tín dụng, tiền tệ. Công tác chuẩn bị đầu tư phức tạp, công tác BTGPMB luôn gặp nhiều vướng mắc.

Thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới; thời tiết diễn biến bất thường, việc biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Lưới truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam dự báo tiếp tục vận hành ở chế độ mang tải cao; lưới truyền tải điện nhiều nơi chưa đáp ứng tiêu chí N-1… sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động SXKD của EVNNPT.

Tình hình thế giới, trong nước tạo ra cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước nói chung, của EVNNPT nói riêng, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên EVNNPT phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, quản trị; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp; cải thiện môi trường làm việc và điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên; tạo động lực mới xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng để phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu đến  năm 2025: EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á. Năm 2030: EVNNPT đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện.

Về công tác xây dựng Đảng phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết nạp 350 đảng viên mới, trong đó phấn đấu 50% là đoàn viên thanh niên.

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản lượng điện truyền tải tăng trưởng bình quân 7,4%/năm, đến năm 2025 đạt khoảng 307,4 tỷ kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu đạt 2,14% vào năm 2025. Hạn chế tối đa sự cố do nguyên nhân chủ quan; phấn đấu năm 2021 suất sự cố giảm 5% so với trung bình giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo giảm 5% so với năm trước liền kề.

Đầu tư xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia theo Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia, kế hoạch đầu tư 5 năm và hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt với 263 dự án, tổng giá trị đầu tư khoảng 116 nghìn tỷ đồng. Huy động đủ vốn cho công tác đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2020 - 2025. SXKD có lợi nhuận, phấn đấu đến năm 2025, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt trên 1%.  

Năng suất lao động tính theo sản lượng điện truyền tải bình quân trên một CBCNV phấn đấu tới năm 2025 đạt 37,29 triệu kWh. Xây dựng Hệ thống truyền tải điện quốc gia ngày càng đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối khu vực; đảm bảo cung cấp điện an toàn, cơ bản đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Hoàn thành chuyển đổi các TBA 220 kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực theo kế hoạch EVN giao.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ III có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một nhiệm kỳ thành công của EVNNPT, mở ra chặng đường phía trước với nhiều cơ hội và thách thức mới. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NPT _EVN và đặc biệt là triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đảng bộ, Ban Tổng giám đốc NPT  kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên phát huy những thành quả đã đạt trong những năm qua, nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, thống nhất cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVNNPT quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, tiếp tục xây dựng EVNNPT phát triển ngày càng vững mạnh. 

Nguyễn Tiến Phú