Chuyển đổi số từ nhận thức đến hành động tại Công ty Nhiệt điện Hải Phòng

Xác định Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã đặc biệt quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh thực hiện các công tác học tập, hội thảo nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp liên quan đến công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chuyển biến về nhận thức

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu tạo sự phát triển mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng trên toàn xã hội. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp đây là cơ hội vượt lên nhưng cũng là thách thức nếu không nắm bắt và triển khai kịp thời quá trình chuyển đổi số.

Chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số, bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IOT), điện toán đám mây (Cloud)…thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty…

Nhận thức được tầm quan trọng, ngay sau khi Công ty thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động SXKD, Ban lãnh đạo thực hiện tuyên truyền về công cuộc chuyển đổi số thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thi trực tuyến trên phần mềm elearning, website, hội thảo... nhằm nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp liên quan đến công nghệ số, dữ liệu số; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ công nhân viên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty đã được Tổng Công ty Phát điện 2 tin tưởng giao nhiệm vụ là một trong những đơn vị đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số nhằm thực hiện đúng mục tiêu, định hướng chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với những nhiệm vụ được giao, công ty tập trung thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực cụ thể như: Lĩnh vực sản xuất, Đầu tư xây dựng, Quản trị nội bộ và ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0

Giải pháp và hành động

Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng luôn bám sát chỉ đạo của Tập đoàn cũng như Tổng Công ty Phát điện 2. Xác định mục tiêu và hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, xây dựng đội ngũ nhân sự đẩy mạnh triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao.

Đối với lĩnh vực sản xuất, Công ty bám sát danh mục công việc được giao, trong đó trọng tâm là các phần việc liên quan đến hệ thống phần mềm Quản lý Kỹ thuật (PMIS), sửa chữa bảo dưỡng tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenance), số hoá hệ thống đo chất lượng than online…

Lĩnh vực đầu tư xây dựng, Công ty triển khai đẩy mạnh đấu thầu theo hình thức qua mạng đáp ứng yêu cầu theo thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong công tác khảo sát thiết kế, lưu trữ các hồ sơ dự án công trình dưới dạng điện tử, hoàn thiện công tác đánh giá chất lượng nhà thầu…Công tác quản lý dự án, vật tư và hợp đồng được thực hiện trên phần mềm Quản lý Đầu tư xây dựng nhằm quản lý, theo dõi, xử lý các công việc trong dự án một cách tổng thể toàn bộ vòng đời của dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư, cho phép kết nối, tích hợp các dữ liệu liên quan công tác đấu thầu, văn bản, hồ sơ tương ứng trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án.

Lĩnh vực quản trị nội bộ, Công ty tiếp tục ứng dụng triển khai thống nhất văn phòng số Digital Office đây là hệ thống quản lý tập trung có thể tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc, thực hiện ký số và phát hành/lưu trữ văn bản điện tử. Ngoài ra, công ty đang lựa chọn, sàng lọc các quy trình để thực hiện số hoá nhằm đảm bảo đến năm 2022 sẽ đạt được 90% quy trình nghiệp vụ không sử dụng giấy tờ. Đối với nghiệp vụ đặc thù (nghiệp vụ tài chính), công ty triển khai ứng dụng CNTT trong quản trị tài chính hiện đại để thiết lập môi trường, mô hình tính toán và cân đối tài chính theo như chỉ đạo của EVN.

Chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp
Chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp

Đối với ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào các lĩnh vực, công ty đang triển khai một số đề tài ứng dụng vào công tác vận hành và bảo dưỡng tối ưu. Trong đó, đáng kể đến là đề tài “Thiết kế lắp đặt camera giám sát tình trạng vận hành các phễu xỉ đáy lò” là đề tài đã được hoàn thành 90% tiến độ, các đề tài khác đang được công ty gấp rút triển khai và hoàn thiện

Việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý ngày càng là yếu tố quyết định cho việc phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, các dịch vụ trực tuyến, phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), quản lý đầu tư xây dựng, D-Office.. đã phát huy tối đa hiệu quả, được các cấp thẩm quyền ghi nhận và đánh giá cao. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Công ty thực hiện thành công các mục tiêu trong thời gian tới.

 

Tùng Dương