Chuyển giao luân phiên nhiệm vụ chủ trì điều phối Quy chế phối hợp tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân năm 2021

Mới đây, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (BOT), Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (GENCO3) và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (EVN) đã tổ chức Hội nghị chuyển giao nhiệm vụ luân phiên hàng năm điều phối Quy chế phối hợp tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, với sự tham dự của Ban Giám đốc, Trưởng phó các phòng, phân xưởng của 3 đơn vị.
Hình ảnh Tổng quan Hội nghị dưới sự có mặt của các đơn vị tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân
Tổng quan Hội nghị dưới sự có mặt của các đơn vị tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Trong năm 2020, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với nhiệm vụ là đơn vị chủ trì điều phối Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và khai thác sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, đã thực hiện tốt vai trò điều phối, tổ chức tốt công tác phối hợp thực hiện Quy chế. Theo đó, công tác an ninh trật tự được giữ vững, phối hợp thực hiện tốt huấn luyện, diễn tập PCCC, sự cố tràn dầu, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân được đảm bảo, góp phần làm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thời gian qua, được lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và người dân đánh giá cao.

Hình ảnh Ông Vũ Thanh Hải - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát biểu tại buổi Hội nghị
Ông Vũ Thanh Hải - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát biểu tại buổi Hội nghị

Tại Hội nghị, 3 đơn vị đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân năm 2021.

Hình ảnh Lãnh đạo của 3 Nhà máy Nhiệt điện ký biên bản chuyển giao Quy chế phối tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân
 Lãnh đạo của 3 Nhà máy Nhiệt điện ký biên bản chuyển giao Quy chế phối tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Theo Quy chế phối hợp, định kỳ hằng năm, các đơn vị tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thống nhất luân phiên chủ trì điều phối Quy chế để tổ chức thực hiện. Năm 2021, lãnh đạo 3 đơn vị đã thống nhất chuyển giao cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chủ trì điều phối Quy chế phối hợp.

Ông Phan Ngọc Cẩm Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 cam kết thực hiện tốt vai trò chủ trì điều phối Quy chế phối hợp tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với quyết tâm cao nhất để 3 đơn vị luôn đoàn kết, gắn bó, giữ mối quan hệ gần gũi với chính quyền và người dân địa phương nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản suất điện an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Hình ảnh trao cờ và các lãnh đạo chụp hình lưu niệm
Hình ảnh trao cờ và các lãnh đạo chụp hình lưu niệm

Kết thúc Hội nghị, ông Vũ Thanh Hải - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trao cờ của đơn vị chủ trì điều phối Quy chế phối hợp năm 2021 cho đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 trong không khí vui vẻ, đoàn kết của 3 đơn vị quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Huyền Mạnh