Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức cho lực lương lao động trực tiếp sinh hoạt tập trung sau ca làm việc tại Nhà máy để phòng dịch hiệu quả, đảm bảo công tác sản xuất điện liên tục, an toàn.

Với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tích cực tuyên truyền chủ trương phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Địa phương, Tập đoàn điện lực Việt Nam và Công ty đến toàn thể người lao động, để mỗi NLĐ cũng là một tuyên truyền viên tích cực phổ biến trong công tác này.

Chiều ngày 29/7/2021, Đồng chí Phó giám đốc: Đỗ Thành Tài; Đồng chí Chủ tịch Công đoàn: Tạ Ngọc Linh, cùng với Lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn, Công đoàn bộ phận đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần NLĐ đang làm nhiệm vụ sản xuất điện. Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty mong muốn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc cũng như nhu cầu thỏa đáng của NLĐ trong thời gian thực hiện sinh hoạt tập trung sau ca làm việc để đề ra giải pháp tháo gỡ, giúp NLĐ yên tâm công tác.

Sự quan tâm kịp thời của Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty đã tiếp thêm động lực, sức mạnh cho NLĐ vững tâm, đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn vượt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Nguồn nội lực ấy sẽ tạo đà để Công ty tiếp tục đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định, hiệu quả và phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Tập đoàn Điện Lực Việt Nam giao phó.