Công đoàn Dầu khí Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công đoàn tại khu vực Tây Nam Bộ

Ngày 3/7/2020, tại Cà Mau, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020 tại khu vực Tây Nam Bộ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ công đoàn theo Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch số 303/KH-CĐDK ngày 16/6/2020.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân – Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Đại học Công đoàn; Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn; đại diện các Ban của Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc và trên 60 cán bộ công đoàn tại các đơn vị khu vực Tây Nam Bộ.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020 tại khu vực Tây Nam Bộ

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn đánh giá, trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ công đoàn Dầu khí đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, sự năng động và sáng tạo; kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn; đóng vai trò then chốt thúc đẩy phong trào công nhân lao động, hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Vũ Anh Tuấn yêu cầu tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, thống nhất nhận thức, thống nhất các nguyên tắc, tổ chức Công đoàn Việt Nam và công đoàn các cấp, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi, nghiên cứu các nội dung còn vướng mắc với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động ở các cấp công đoàn trong toàn hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân đã giới thiệu các điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam
PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân giới thiệu các điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)

Điều lệ khóa XII gồm 11 chương, 35 điều (tăng 1 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khóa XI), trong đó có một số điểm mới, mang tính đột phá, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học. Điều lệ khóa XII sửa đổi, bổ sung quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên, của cán bộ công đoàn, của công đoàn cơ sở, của công đoàn ngành trung ương; nguyên tắc tổ chức, hoạt động công đoàn; nguyên tắc, hình thức bầu cử; điều kiện thành lập công đoàn cơ sở/nghiệp đoàn cơ sở…

Trong đó, Điều lệ khóa XII bổ sung thêm 2 nhiệm vụ của cán bộ công đoàn: (i) tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy của đơn vị; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ; (ii) nêu gương về mọi mặt đối với đoàn viên và người lao động; tích cực bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, Điều lệ khóa XII tăng quyền giám sát và nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp: (i) Giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước; (ii) tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có vi phạm theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tá – Ban Tổ chức – Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phổ biến các văn bản quan trọng: Hướng dẫn số 823/HD-CĐDK ngày 18/12/2019 về việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; Hướng dẫn số 272/HD-CĐDK ngày 1/6/2020 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham quan hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đạm Cà Mau do Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) vận hành, quản lý. Trong năm 2019, Nhà máy Đạm Cà Mau hoạt động ở công suất 110% và là năm đầu tiên đạt sản lượng 870.000 tấn (về đích trước kế hoạch 36 ngày).

Không chỉ giữ vững 60% thị phần phân bón tại khu vực Tây Nam Bộ, Đạm Cà Mau tiếp tục tăng dần thị phần ở các khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Campuchia và từng bước tham gia thị trường quốc tế với việc xuất khẩu 75.000 tấn vào các nước Đông Nam Á.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Các đại biểu nghe quá trình xây dựng và phát triển Nhà máy Đạm Cà Mau
Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Các đại biểu tham quan Nhà máy Đạm Cà Mau

Lãnh đạo PVCFC cho biết đang tập trung ứng dụng các nền tảng công nghệ trong công tác quản trị sản xuất theo chuẩn quốc tế, đa dạng hóa các sản phẩm chất lượng cao theo hướng khác biệt, quản trị và thúc đẩy kinh doanh, mở rộng thị trường để tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh. PVCFC đẩy mạnh việc phủ rộng bộ sản phẩm của Đạm Cà Mau ở các thị trường chiến lược, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm phân bón công nghệ mới phù hợp xu thế thị trường.

Thu Hoài