Công đoàn Dầu khí Việt Nam tập huấn nghiệp vụ khu vực miền Trung

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020, ngày 01/7/2020 tại Quảng Ngãi, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam khu vực miền Trung.

Đây là Hội nghị thứ 2 trong chuỗi 04 Hội nghị được tổ chức ở các khu vực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và miền Tây Nam bộ nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho các công đoàn trực thuộc theo Kế hoạch số 303/KH-CĐDK ngày 16/6/2020.

Tham dự Hội nghị khu vực miền Trung có PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân – Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Đại học Công đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc và hơn 70 cán bộ công đoàn tại các đơn vị khu vực miền Trung.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam chia sẻ: Trong tình hình mới, nhất là khi Việt Nam tham gia ký kết hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đòi hỏi sự hội nhập sâu rộng của các thành phần kinh tế, các tổ chức Chính trị – Xã hội, trong đó có tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đứng trước đó đòi hỏi các cấp lãnh đạo Công đoàn không ngừng đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò của mình; đổi mới tổ chức, để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; việc cập nhật các kiến thức thay đổi trong Điều lệ Công đoàn lần thứ XII và các Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn sẽ giúp trang bị cho các cấp cán bộ Công đoàn đủ bản lĩnh, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tại Hội nghị này cán bộ công đoàn các cấp cũng được trang bị các kiến thức nhằm thống nhất nhận thức, nguyên tắc, tổ chức Công đoàn Việt Nam và công đoàn các cấp, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi, nghiên cứu các nội dung còn vướng mắc nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động ở các cấp công đoàn trong toàn hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020 tại khu vực miền Trung

Trao đổi với các cấp cán bộ công đoàn khu vực miền Trung tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân đã giới thiệu sự cần thiết phải sửa đổi Điều lệ Công đoàn, cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn.

Các điểm mới sửa đổi lần này, theo PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII đã sửa đổi, bổ sung quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên, của cán bộ công đoàn, của công đoàn cơ sở, của công đoàn ngành trung ương; nguyên tắc tổ chức, hoạt động công đoàn; nguyên tắc, hình thức bầu cử; điều kiện thành lập công đoàn cơ sở/nghiệp đoàn cơ sở…

Cụ thể, trong nội dung điều lệ Công đoàn sửa đổi có một số điểm nổi bật như: Sửa chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ viết tắt “CĐVN”; chọn bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” làm bài hát truyền thống; về đối tượng kết nạp đoàn viên Công đoàn, khuyến khích người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp; đặc biệt, Điều lệ bổ sung quyền UBKT được xem xét, quyết định kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn….

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII bổ sung thêm 2 nhiệm vụ của cán bộ công đoàn: (1) Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy của đơn vị; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ và (2) nêu gương về mọi mặt đối với đoàn viên và người lao động; tích cực bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam
PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân giới thiệu các điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)

Bên cạnh việc giới thiệu những nội dung sửa đổi, những điểm mới trong Điều lệ Công đoàn XII, Hội nghị cũng được nghe PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân giới thiệu các kỹ năng trong công tác tổ chức hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác tổ chức Hội nghị, những tình huống phát sinh trong quá trình điều hành công tác bầu cử các chức danh Công đoàn, giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn.

Nhằm giúp cho Công đoàn các cấp thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo Công đoàn tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn các cấp, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban Tổ chức – Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phổ biến đến toàn thể Hội nghị các văn bản quan trọng liên quan đến công tác quy hoạch, kiện toàn BCH, UBKT, Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn các cấp: (1) Hướng dẫn số 823/HD-CĐDK ngày 18/12/2019 về việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; (2) Hướng dẫn số 272/HD-CĐDK ngày 01/6/2020 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Các Cán bộ công đoàn chăm chú lắng nghe, cập nhật, bổ sung kiến thức do PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân trình bày

Trong những năm qua, bằng tài năng, trí tuệ và sự nhiệt huyết của mình, đội ngũ cán bộ công đoàn Dầu khí Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, sự năng động và sáng tạo; không ngừng bồi dưỡng kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn hoạt động đã góp phần thức đẩy phong trào công nhân lao động, hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, những hoạt động đầy ý nghĩa đã góp phần cùng với các cấp chính quyền thực hiện thành công các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho Người lao động.

Thu Hoài