Công đoàn Supe Lâm Thao: Khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội

CBCNV Công ty CP Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao đã ủng hộ 02 ngày lương của mình, tương đương 1,2 tỉ đồng để làm tốt công tác an sinh xã hội.

Công đoàn là nòng cốt trong công tác an sinh xã hội

Đó là con số do Công đoàn Supe Lâm Thao thống kê năm 2017, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Ông Trịnh Xuân Tuyên - Phó Chủ tịch CĐCTVN và ông Phạm Quang Tuyến - TGĐ Công ty trao Bằng khen Của CĐCTVN cho 2 tập thể và 5 cá nhân

Đánh giá của Công đoàn là năm 2017 Công ty phải hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn, thị trường diễn biến phức tạp. Nhưng với một Công ty đã có bề dày và sản phẩm đã có uy tín, thương hiệu trên thị trường, Công ty đã vượt qua khó khăn để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra. Nộp ngân sách hơn 87 tỉ đồng. Doanh thu hơn 4.100 tỉ đồng. Đặc biệt, Công ty bảo đảm đủ việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, bìn quân trên 8 triệu đồng/người/tháng.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội, bên cạnh 1,2 tỉ đồng tiền quyên góp 02 ngày lương của CBCNV, Công đoàn Công ty còn kết hợp nguồn quỹ phúc lợi để ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội, tổng số tiền 1,8 tỉ đồng.

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Phú Thọ và ông Lê Văn Hoằng - Chủ tịch CĐ Công ty trao Bằng khen của LĐLĐ Phú Thọ cho 3 tập thể và 5 cá nhân

Công đoàn cũng luôn chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức của người lao động trong nắm bắt pháp luật, đảm bảo sản xuất an toàn. Bên cạnh đó cán bộ công đoàn bám sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để kiến nghị với lãnh đạo giải quyết những kiến nghị của người lao động trên cơ sở đảm bảo hài hòa các lợi ích. Do đó, người lao động đã thực sự đặt niềm tin vào tổ chức công đoàn.

Là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động

Được đánh giá là đơn vị có thiết chế văn hóa thể thao tốt nhất trong hệ thống Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, trong năm qua, Supe Lâm Thao cũng đã tập trung bổ sung nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao, mua sắm nhiều trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục lắp đặt tại sân vận động, khu tập thể, bệnh xá Công ty để người lao động và người dân trên địa bàn tham gia tập luyện, nâng cao thể chất.

Ông Vũ Tiến Dũng và ông Vũ Xuân Hồng - Phó TGĐ Công ty trao Bằng khen CĐCNHCVN cho 6 tập thể

Có thể nói, các mặt hoạt động của Công đoàn Công ty đều rất bài bản và hài hòa, được Tổng giám đốc Phạm Quang Tuyến đánh giá cao. Ông Tuyến cho rằng, tổ chức Công đoàn đã thể hiện được vai trò của mình trong việc tổ chức các phong trào thi đua, động viên tất cả CBCNV, người lao động tham gia đạt nhiều kết quả, lan tỏa và nhân rộng các việc tốt, góp phần thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ông Vũ Tiến Dũng và ông Lê Văn Hoằng trao Bằng khen CĐCNHCVN cho đại diện 32 cá nhân

Tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn, công tác Khoa học - Sáng kiến, tiết kiệm năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra chiều 16/4, ông Vũ Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã rất biểu dương nỗ lực của công đoàn, người lao động Supe Lâm Thao. Tuy nhiên, ông Dũng cũng lưu ý, tất cả các hoạt động hướng về cơ sở của Công ty cần phải thật cụ thể, không tuyên truyền chung chung. Mặt khác, tổ chức công đoàn cũng phải là cầu nối, một mặt tham gia để chính quyền chăm lo quyền lợi cho người lao động và ngược lại, khi được chăm lo thì người lao động cũng phải có trách nhiệm với doanh nghiệp như thế nào.

Ông Vũ Tiến Dũng và ông Phạm Quang Tuyến trao Bằng khen CĐCNHCVN cho đại diện 28 cá nhân

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao nhiều phần thưởng của công đoàn các cấp.