Công đoàn Than Cọc Sáu Với kết quả “Tháng công nhân” năm 2014

Ngay từ những đầu tháng 4/2014 Công đoàn Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trong cán bộ công nhân viê

Bằng nhiều nội dung, hình thức tổ chức phong phú tiêu biểu như: Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; Các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động; Các hoạt động văn hóa, thể thao; Các hoạt động từ thiện xã hội; Tổ chức các Hội thi, phát động các cuộc thi được tập thể cán bộ công nhân viên chức và lao động trong toàn công ty tham gia hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi đạt hiệu quả cao. Từ các hoạt động và những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần vào truyền thống vẻ vang và bề dầy thành tích của công ty trong suốt 54 năm xây dựng và phát triển.

Kết quả trong lĩnh vực thi đua lao động sản xuất: Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức cả về tiến độ và khối lượng khai thác công trình hạ moong 2013 – 2014, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị đạt độ sâu đáy mỏ mức âm 200m so với mực nước biển; 35 công trình, phần việc hoàn thành đúng thời hạn; 8 thiết bị khoan, xúc, ô tô đạt từ 50% trở lên so mức năng suất kỷ lục Tập đoàn TKV. Góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty 6 tháng đầu năm 2014 với các chỉ tiêu kinh tế , kỹ thuật đạt hiệu quả: Bốc xúc 16 805 086m3 đất đá; Sản xuất 2 007 793 tấn than; Tiêu thụ 1 801 783 tấn than; Doanh thu than đạt trên 2101 tỷ đồng.


Các Hội thi, cuộc thi tổ chức tuyên truyền rầm rộ đạt kết quả cao: Hội thi thợ giỏi cấp công ty có 6 thí sinh đạt danh hiệu thợ giỏi xuất sắc, 16 thí sinh đạt thợ giỏi, trong đó 4 thí sinh đạt danh hiệu thợ giỏi và xuất sắc cấp Tập đoàn TKV. Cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển” bằng hai hình thức thi viết và trắc nghiệm trên máy tính; Cuộc thi “ thợ mỏ TKV và hành trình 20 năm” đạt kết quả cao.

Ngoài ra Công đoàn tham gia tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe và các hoạt động khác cho người lao động: 6 tháng đầu năm Công ty chi 57,240 tỷ đồng thanh toán tiền lương cho các đơn vị trong toàn Công ty; Thu nhập tiền lương bình quân toàn Công ty đến tháng 6 đạt 6 535 000 đồng/người/tháng đạt 100,03% so kế hoạch và bằng 119,8% so cùng kỳ năm 2013; Ngày công bình quân đạt 22,3 công/người/tháng. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động công ty đã chi gần 1 tỷ đồng. Các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia gia xây dựng quỹ “ Mái ấm Công đoàn” với số tiền hàng trăm triệu đồng. Các hoạt động VHTT, tuyên truyền công ty đã chi gần 1 tỷ đồng. Đời sống cán bộ công nhân viên chức, lao động ổn định, với tinh thần thi đua sôi nổi tập thể CBCNVC –LĐ tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ SXKD và các mặt hoạt động khác của công ty năm 2014.

Việc triển khai có hiệu quả các hoạt động nhân tháng công nhân 2014 với mục tiêu hướng về người lao động có ý nghĩa thiết thực khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đồng thời góp phần quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kế hoạch các cấp giao, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của công ty năm 2014.