Công đoàn Vinachem: Tăng cường chăm lo đời sống người lao động

Trong những ngày đầu tháng 8 năm 2018, CĐ Vinachem đã trực tiếp khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động và phong trào công đoàn tại một số đơn vị trong Tập đoàn Hóa chất Việt

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CĐ Vinachem) đãchỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần giúp đơn vị ổn định tình hình để sản xuất và giúp người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

Trong những ngày đầu tháng 8 năm 2018, CĐ Vinachem đã trực tiếp khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động và phong trào công đoàn tại một số đơn vị trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CĐ Vinachem thăm và làm việc với Lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty CP DAP số 2 -Vinachem

Qua khảo sát tình hình tại các đơn vị, nhìn chung tư tưởng của người lao động trong năm 2018 không có gì biến động lớn, thu nhập và việc làm của người lao động được đảm bảo, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị ổn định.

Trong quá trình đi khảo sát, CĐ Vinachem đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tăng cương tuyên truyền để người lao động hiểu, yên tâm công tác, tạo sự đoàn kết, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và cùng doanh nghiệp từng bước tháo gỡ, ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua tiết kiệm chi phí, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và có nhiều hiến kế giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

CĐ Vinachem thăm và làm việc với Lãnh đạo, Ban Thường vụ CĐ Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Để động viên kịp thời người lao động, các cấp CĐ cũng thường xuyên tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tốt trong các phong trào thi đua và rà soát các công nhân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ tại đơn vị hoặc đề nghị Tập đoàn và CĐ Vinachem hỗ trợ.

Không chỉ trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, CĐ Vinachem còn thống nhất cùng Tập đoàn không thu quỹ An sinh xã hội của một số đơn vị mà để lại cho đơn vị chăm lo trực tiếp cho người lao động; Hỗ trợ cho công nhân khó khăn phải đi thuê nhà ở; Hỗ trợ học bổng cho con em CBCNLĐ; Khen thưởng cho con CBCNLĐ đỗ đại học…

Đặc biệt, CĐ Vinachem còn quyết định để lại toàn bộ kinh phí CĐ năm 2019 tại một số đơn vị gặp khó khăn để các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua, duy trì các hoạt động văn hóa thể thao tại đơn vị; Khen thưởng động viên cho các công nhân trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích trong năm 2018; Hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn…

CĐ Vinachem thăm và làm việc với Lãnh đạo, Ban Thường vụ CĐ Cty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc

Chủ tịch CĐ Vinachem – ông Vũ Tiến Dũng cho biết, trong thời gian tới, CĐ Vinachem sẽ tiếp tục làm việc với một số đơn vị để góp phần cùng chuyên môn có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các phong trào thi đua đến từng đơn vị, đặc biệt là các phong trào thi đua tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, sáng kiến sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo đến người lao động trong Tập đoàn.


PV