Công đoàn VNSTEEL hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ”

Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam là một trong số các các đơn vị thực hiện việc hỗ trợ nhanh, kịp thời, đúng đối tượng theo Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg (Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ).

Ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP cho biết: “Ngay sau khi nhận được Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã thống nhất hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” của các Doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ và thời điểm thực hiện hỗ trợ theo đúng như Quyết định số 3089”.

ho tro vnsteel
Ông Đỗ Đình Trường, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn

Để việc hỗ trợ nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, Công đoàn Tổng Công ty đã yêu cầu các cấp công đoàn lập hồ sơ đề nghị gồm tờ trình đề nghị hỗ trợ (có xác nhận của lãnh đạo DN); phương án tổ chức sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ” của DN; quyết định của DN có danh sách đoàn viên, NLĐ sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ”… Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP sẽ thẩm định, phê duyệt danh sách và chuyển tiền hỗ trợ bữa ăn cho các CĐCS. Sau đó, các CĐCS chuyển kinh phí cho chuyên môn và phối hợp với chuyên môn tổ chức bữa ăn cho NLĐ, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, NLĐ và có báo cáo về Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP…

cd vnsteel ho tro
Một miếng khi đói bằng một gói khi no

“Tính đến hết ngày 27.8, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã nhận được hồ sơ của 22 CĐCS gửi lên và ngay sau đó, Công đoàn Tổng công ty đã duyệt và hỗ trợ cho 2.523 đoàn viên, người lao động của 22 CĐCS với số tiền 2,523 tỉ đồng. Theo báo cáo của các CĐCS, đến ngày chiều ngày 27.8, 22 CĐCS đã nhận được tiền. Việc công đoàn hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ trong thời điểm hiện nay là rất thiết thực, nhằm thể hiện sự đồng hành của tổ chức Công đoàn với DN và kịp thời động viên NLĐ tại các đơn vị” - ông Khánh chia sẻ.

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã đề nghị các CĐCS sau khi nhận được kinh phí thì phải khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, thời gian; các CĐCS khác nếu phải thực hiện “3 tại chỗ” thì làm hồ sơ đề nghị để Công đoàn Tổng Công ty hỗ trợ kịp thời…

Linh Mai