Công đoàn VNSTEEL: Tưng bừng mùa đại hội

Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2017, Công đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo 17/41 Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức xong Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo đầy đủ các n

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, nâng cao được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc giữ gìn sự đoàn kết, ổn định tư tưởng CBCNVC-LĐ sau khi thực hiện đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty và góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Đã có hơn 50 tham luận được trao đổi sôi nổi, đóng góp tích cực vào việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ mới của Công đoàn Tổng Công ty cũng như Công đoàn cơ sở trực thuộc như: “Công đoàn với công tác quảng bá thương hiệu Thép chữ /V/”; “Hoạt động của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; “Công đoàn với công tác An toàn lao động và vệ sinh môi trường”… Đại hội cùng được nghe các ý kiến tham gia góp ý vào sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác bẩu cử đã được diễn ra công khai, dân chủ, minh bạch. Ban Chấp hành mới được bầu ra đảm bảo đầy đủ về tiêu chuẩn, điều kiện với 79 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành, trong đó có 28 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 35,4%; Tuổi bình quân của Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới trẻ, có những đơn vị tuổi đời bình quân dưới 35 tuổi, trẻ trung, năng động, nhiệt huyết. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn phiên thứ nhất đã bầu 17 đồng chí Chủ tịch khóa mới, trong đó có 14 đồng chí tái cử. Đại hội cũng bầu ra 41 đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và người lao động tại các đơn vị đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội tại các Công đoàn cơ sở và nhấn mạnh: Ban Chấp hành khóa mới cần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền; tập trung thực hiện công tác đoàn viên, chăm lo, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chăm lo, hỗ trợ vật chất cụ thể, thiết thực cho người lao động trực tiếp sản xuất; các Công đoàn cơ sở cần phải thường xuyên tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết những kiến nghị, vướng mắc của người lao động trong thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa vì lợi ích của doanh nghiệp, của cổ đông, vì việc làm và đời sống của người lao động.

Ngay sau khi tổ chức Đại hội thành công, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty ra quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Dự kiến trong tháng 9 và tháng 10 năm 2017, các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty sẽ tổ chức xong Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra.