Công nghệ tiết kiệm năng lượng ở Que hàn điện Việt Đức

Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đã trở nên đặc biệt cần thiết cho mỗi doanh nghiệp công nghiệp, công nghệ mới sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiêu hao năng lượng và cũng là giải pháp bảo

 

Trước đây, với công nghệ cũ, vào khoảng hai năm trước, một tháng đơn vị này chỉ sản xuất được 80 tấn dây hàn, con số này thấp hơn rất nhiều so với sản lượng hiện nay là trên 100 tấn. Theo đánh giá của Bộ Công nghiệp, những thiết bị sử dụng có công nghệ lạc hậu sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, gây nhiều lãng phí mà hiệu quả sản xuất thấp, khi thay đổi công nghệ sẽ có thể giảm thiểu 20% tiêu hao năng lượng. Đối với bản thân các doanh nghiệp thì giải pháp thay đổi công nghệ đã đem lại hiệu quả rất rõ ràng.

  • Từ khóa: