Công nghiệp chế biến chế tạo đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,98%, cao hơn nhiều so với mức tăng các năm 2012-2016.

Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế năm 2018, khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,98%, tuy thấp hơn mức tăng của năm 2017 nhưng cao hơn nhiều so với mức tăng các năm 2012-2016.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, kết quả tăng trưởng cho thấy nền kinh tế đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khai thác khoáng sản và tài nguyên khi năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp công nghiệp khai khoáng tăng trưởng âm (giảm 3,11%). 

Tuy nhiên, để ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sẽ tiếp tục là điểm sáng đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế, ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng, cần đổi mới phương thức thu hút đầu tư nước ngoài.

Cùng đó, tập trung thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới, đang nắm giữ công nghệ nguồn có năng lực quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh cao đầu tư vào Việt Nam.

Ngoài ra, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong khu vực ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 

công nghiệp chế biến
Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung cả năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10% so với năm trước.


Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành với mức tăng 12% (mặc dù thấp hơn mức tăng 14% của năm 2017 nhưng vẫn cao hơn mức tăng của các năm 2012-2016); ngành sản xuất và phân phối điện đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của dân cư với mức tăng 10%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%; riêng ngành khai khoáng giảm 2% (chủ yếu do khai thác dầu thô giảm 11%). 

Trong năm 2018, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Đó là, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 65%; sản xuất kim loại tăng 25%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 20%; sản xuất xe có động cơ tăng 16%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 14%... 

Bên cạnh đó, có một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm như: sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 3,3%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải tăng 3%... 

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, tính chung năm 2018, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 12,4% so với năm trước (năm 2017 tăng 10%).

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 31/12/2018 tăng 14% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2017 tăng 9,5%).

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân năm 2018 là 64%, đạt mức tồn kho thấp nhất trong những năm gần đây…/.

Tuấn Hưng (tổng hợp)