Công ty CP Ngân Sơn: Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Ngày 16/6 vừa qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, linh hoạt nhiều giải pháp, quyết sách nhạy bén, phù hợp góp phần đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt tăng trưởng cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn vốn và đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đoàn chủ tịch

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba). Đảng bộ có 10 Chi bộ trực thuộc với 113 Đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là vụ hỏa hoạn ngày 19/8/2015, làm thiệt hại trên 300 tỷ đồng, gây ảnh hưởng lớn sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cùng truyền thống đoàn kết, thống nhất của Công ty, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, chủ động, linh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp điều hành nhiệm vụ chính trị như: tái cơ cấu tổ chức, kiện toàn công tác cán bộ, sắp xếp lao động, khắc phục hoàn toàn vụ hỏa hoạn ngày 19/8/2015, bảo toàn và phát triển vốn, mở rộng hợp tác, đầu tư chế biến sợi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; kinh doanh có lợi nhuận, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt tăng trưởng cao hơn so với mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn lần thứ VI

Trong giai đoạn 2016-2019, 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội đề ra, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10,6%, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra 5,5%/năm; tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ năm 2016 - 2019 đạt 7,7%, cao hơn 3,2% so Nghị quyết Đại hội (4,5%/năm). Nộp ngân sách bình quân đạt 4,5%/năm, tương đương Nghị quyết Đại hội (4,5%/năm); thu nhập bình quân đạt 18,5%, cao hơn 12,0% so Nghị quyết Đại hội (6,5%/năm).

Cụ thể, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn từ năm 2015 - 2017 doanh thu đạt từ 665 - 893 tỷ đồng/năm. Chỉ tiêu doanh thu bình quân năm 2018 đạt 611 tỷ đồng, tăng 8,4% so thực hiện năm 2017; năm 2019 đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 65,9% so thực hiện năm 2018.

Thu nhập của người lao động được nâng cao. Năm 2018 đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,3% so thực hiện năm 2017. Năm 2019 đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 36% so thực hiện năm 2018.

Nhiệm kỳ qua trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Lá lành đùm là rách”, Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Trong đó, đóng góp, ủng hộ từ thiện xã hội năm 2015-2016: trên 300 triệu đồng; năm 2017-2018 trên 400 triệu đồng; năm 2019: 370 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và chi phí sản xuất. Công ty tham gia đóng góp cùng Tổng công ty hỗ trợ 01 nhà tình nghĩa tại tỉnh Đắk Lắk cho mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cho người nghèo do tỉnh Lạng Sơn phát động…

Đặc biệt, Công ty thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những việc làm thiết thực như: Hỗ trợ xây dựng kênh mương, đường giao thông, trồng rừng, hỗ trợ các quỹ an sinh giáo dục, xã hội trên địa bàn các vùng nguyên liệu với giá trị hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý nhất, Công ty đã đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho khoảng 20.000 lao động nông nghiệp tại các địa phương, mang lại hiệu quả cao trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Ra mắt ban chấp hành mới
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Ngân Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt
Đại hội

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn xác định phương châm hành động “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả; liên tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động… Duy trì ổn định và tăng trưởng bền vững giai đoạn 2020-2025”. Đảng bộ Công ty Ngân Sơn phấn đấu nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 7,5%/năm; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân 4,6%/năm; tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách bình quân 4,6%/năm. Thực hiện công tác an sinh xã hội: 300 triệu đồng/năm.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và các chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" 95% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp tối thiểu 15 đảng viên mới. 

Thùy Trang