Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2020

Ngày 14/7/2020, tại Hà Nội, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19, công tác SXKD gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, doanh thu của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, đã hoàn thành 50% kế hoạch. Nhờ chú trọng hoạt động tự tìm kiếm doanh thu, 6 tháng đầu năm tổng doanh thu tự tìm kiếm đạt 48,4 tỷ đồng (đạt 63% kế hoạch). Đặc biệt trong công tác tư vấn thiết kế (TVTK), các đơn vị đã hoàn thành các dự án trọng điểm của NPC như: quy hoạch 2021-2025, đa chia đa nối, dự án DMS.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng nêu rõ những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD đối với từng loại hình dịch vụ, qua đó tháo gỡ các khó khăn đồng thời đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, để hoàn thành kế hoạch 2020.

Đặc biệt, phần tham luận của các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, như: Hoạt động kinh doanh, sửa chữa MBA, công tác đào tạo nâng cao trình độ TVTK, áp dụng CNTT vào SXKD… Ngoài ra, công tác tài chính, thu hồi công nợ cũng được các đại biểu tham luận và nêu rõ những nhiệm vụ cần thực hiện.

Hội nghị cũng diễn ra các phần tham luận của các phòng, tổ chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.

Ông Phan Tử Lượng - Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phan Tử Lượng – Giám đốc Công ty nhấn mạnh “Công tác đào tạo, tự đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ luôn là mục tiêu hàng đầu của Công ty và các đơn vị trực thuộc”. Để triển khai thực hiện, ông Lượng chỉ đạo, đối với công tác TVTK, lựa các CBCNV có trình độ chuyên môn tốt, để thực hiện thiết kế các dự án ĐTXD cuối năm 2020, ngoài ra hàng tuần tổ chức các buổi hội thảo về công tác TVTK nhằm nâng cao trình độ cho các CBCNV.

Đối với các hoạt động áp dụng CNTT vào SXKD, đây là công tác cần phải đẩy mạnh từ nay đến nhiều năm tới, trong năm 2020, các đơn vị phải đề xuất, hợp lý hóa sản xuất hoặc sáng kiến trong lĩnh vực CNTT. Trong hoạt động thí nghiệm, phải khẩn trương thực hiện đào tạo và triển khai, mời đơn vị đánh giá kiểm tra và cấp chứng nhận đối với các đơn vị có phòng thí nghiệm chưa đạt chuẩn Vilas, nhằm tạo sự khác biệt, tăng sức cạnh tranh. Ngoài ra, để nâng cao trình độ CBCNV trong công tác Thí nghiệm, hàng tuần Công ty sẽ tổ chức các buổi hội thảo theo chuyên đề, tạo một diễn đàn để các CBCNV làm công tác thí nghiệm có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau, qua đó chọn những nhân tố có trình độ chuyên môn cao để từng bước tạo thành những đội thí nghiệm trọng điểm, nhằm thực hiện các dự án, xử lý sự cố có yêu cầu trình độ cao.

Ông Từ Lê Hiếu trao giải cho các đơn vị có thành tích tốt trong công tác tư vấn thiết kế 

Đối với công tác SCL, phòng KHKT chủ trì, chia làm nhiều đợt, nhằm tạo công việc đều đặn cho các đội xây lắp, tránh tình trạng quá tải cục bộ…. Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch lên nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu, hy vọng rằng, với các khó khăn được tháo gỡ, các giải pháp được thực hiện Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều đơn vị trong Công ty đã có thành tích toàn diện được lãnh đạo Công ty đánh giá cao: XNDVĐL Bắc Giang (Giải Nhất), XNDVĐL Lào Cai, XN Tư vấn (Giải Nhì), XNDVĐL Hà Giang, Cao Bằng và Yên Bái (Giải Ba).

Giải thi đua trong công tác TVTK dự án MDMC, DMS và quy hoạch lưới điện 2021 – 2025 được trao cho: XNDVĐL Thái Bình (Giải Nhất), XNDVĐL Nam Định (Giải Nhì), XNDVĐL Quảng Ninh (Giải Ba).

Các đơn vị có thành tích tốt trong công tác thí nghiệm tạo doanh thu: XNDVĐL Nghệ An (Giải nhất), XNDVĐL Thanh Hóa (Giải Nhì), XNDVĐL Lào Cai và Thái Bình (Giải Ba).

Công tác xây lắp được trao cho các đơn vị có thành tích tốt: XNDVĐL Hà Tĩnh (Giải Nhất), XNDVĐL Tuyên Quang (Giải Nhì), XNDVĐL Bắc Kạn (Giải Ba).

Công tác 5S được trao cho: XN Xây lắp, sửa chữa và thí nghiệm điện (Giải Nhất), XNDVĐL Quảng Ninh (Giải Nhì); XNDVĐL Bắc Ninh và Ban QLDA (Giải Ba).

Sự khen thưởng kịp thời của Công ty là nguồn động viên, khích lệ đối với các đơn vị, là động lực để toàn thể CBCNV tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD năm 2020.

 

 

Lê Hoa