Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau: Đóng góp tích cực cho an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển của địa phương

Sự ra đời và phát triển của PV Power Ca Mau đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp, đóng góp ngân sách nhà nước đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) là chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), được thành lập ngày 15/3/2007. PV Power Ca Mau đang quản lý, vận hành 2 Nhà máy điện tua-bin khí chu trình hỗn hợp với tổng công suất 1.500MW, được xây dựng trên diện tích khoảng 56 ha thuộc Cụm Công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau (xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Sau 14 năm vận hành thương mại, đến nay, hai Nhà máy điện khí của PV Power Ca Mau đã hòa lưới điện Quốc gia trên 97,3 tỷ kWh, góp phần giải tỏa áp lực thiếu điện của các tỉnh miền Nam, nhất là giai đoạn 2007-2010; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển vùng đất U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 3.450 tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội riêng trên địa bàn tỉnh Cà Mau là trên 14 tỷ đồng.

Trong đó Hai Nhà máy điện Cà Mau 1&2 được đầu tư theo hình thức tổng thầu EPC, PV Power Ca Mau là đơn vị quản lý, vận hành. Do đó, việc đầu tư cơ sở vật chất trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào đầu tư cho công tác quản lý kỹ thuật, vận hành và sửa chữa thường xuyên, định kỳ, để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều độ của hệ thống điện Quốc gia.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty thường xuyên rà soát, cơ cấu lại tổ chức bộ máy cho tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực của Công ty, đội ngũ người lao động (NLĐ) thường xuyên được đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, vận hành Nhà máy điện, trong đó tập trung đào tạo chuyên sâu cho cán bộ nhằm thay thế các công việc hiện đang thuê của các chuyên gia nước ngoài, hạn chế phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài.

Đến nay, đơn vị đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ làm chủ hoàn toàn công nghệ của 2 Nhà máy trong công tác vận hành và quản lý kỹ thuật, đồng thời luôn sẵn sàng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và kinh nghiệp cho PV Power khi có nhu cầu điều động, bổ sung nhân sự quản lý, vận hành tai các dự án Nhà máy khác trong PV Power.

Ông Đoàn Công Đức - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PV Power Ca Mau, tặng học bổng và xe đạp cho các em học sinh nghèo, hiếu học tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau năm học 2020-2021.
Ông Đoàn Công Đức - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PV Power Ca Mau, tặng học bổng và xe đạp cho các em học sinh nghèo, hiếu học tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau năm học 2020-2021

Ông Đoàn Công Đức – Giám đốc PV Power Ca Mau cho biết: Năm 2020, trong bối cảnh đơn vị đối mặt với cuộc "khủng hoảng kép" do giá dầu giảm và dịch Covid-19, tập thể Lãnh đạo và NLĐ trong toàn Công ty đã đoàn kết, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong việc tổ chức các phong trào thi đua sản xuất, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất vượt qua thách thức, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Theo đó, tổng sản lượng điện sản xuất năm 2020 đạt 6,5 tỷ kWh, đạt 101% kế hoạch; doanh thu 9.300 tỷ đồng; nộp ngân sách 241 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch. Công ty đã được PV Power công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Đó là một số kết quả tiêu biểu của đơn vị trong năm vừa qua.

Bên cạnh đó, hoạt động của PV Power Ca Mau cũng góp phần đáng kể trong việc giải quyết việc làm cho NLĐ trong và ngoài tỉnh. Đến nay, cán bộ, người lao động là người địa phương làm việc tại Công ty chiếm khoảng 38%. Do nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật tại địa phương chưa đáp ứng được đầy đủ theo yêu cầu công nghệ của 2 Nhà máy nên từ những ngày đầu thành lập Công ty đã thu hút các nhân sự có kinh nghiệm, tuyển dụng nhân sự có trình độ kỹ thuật và chuyên môn phù hợp từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước về làm việc để xây dựng và phát triển Công ty.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ngoài việc đóng góp cho ngân sách và quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, Công ty sẽ tăng cường và ưu tiên thu hút NLĐ từ địa phương tham gia vào công tác quản lý, vận hành nhà máy, để con em người địa phương có cơ hội việc làm, đồng thời đóng góp vào sự phát triển quê hương.

Mục tiêu của PV Power Ca Mau trong năm 2021 sẽ tiếp tục công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả 2 Nhà máy điện Cà Mau 1&2; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do PV Power giao; lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1 tại 100.000 EOH, đảm bảo an toàn, chất lượng và phấn đấu vượt tiến độ; chuẩn bị tốt cho công tác Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 trong năm 2022.

Song song đó, Công ty chỉ đạo công tác phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để lập phương thức vận hành tối ưu các tổ máy, sử dụng nguồn khí hiệu quả, đảm bảo công tác vận hành cung cấp điện ổn định và liên tục cho Hệ thống điện, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia. Đồng thời, Công ty sẽ tăng cường quản trị chi phí, tiết kiệm trong sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp;

Tối ưu hóa lực lượng lao động; quản lý, sử dụng lao động hiệu quả, trả lương theo vị trí công việc, thành tích, năng lực công tác nhằm nâng cao năng suất lao động; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp, phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất vào công tác sản xuất kinh doanh tại đơn vị nhằm thúc đẩy phong trào lao động đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của cán bộ, NLĐ.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên duy trì mối quan hệ thân thiết với các ban ngành và các cấp chính quyền địa phương trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Năm 2021 Công ty phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước trên 200 tỷ đồng, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn là 1,8 tỷ đồng và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp gắn với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, PV Power Ca Mau đặt mục tiêu xuyên suốt trong những năm tới là đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các Nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2. Đồng thời, Công ty đã cùng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đề xuất với UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch điện XII (điều chỉnh), xây dựng nhà máy điện Cà Mau 3 với công suất 1.500 MW.

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của PV Power nói chung và của PV Power Cà Mau nói riêng, đồng thời cũng là định hướng chiến lược phát triển điện năng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và địa phương.

 

Chung Thắng