Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Đảm bảo cấp điện trong Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Để chủ động xây dựng và triển khai phương án cấp điện, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) đã tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện để xử lý kịp thời những bất thường trên lưới và thiết bị.

Đồng thời phát quang hành lang, đảm bảo an toàn tuyến dây, phối hợp với các cấp chính quyền tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước trong các ngày lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Các Điện lực trực thuộc PC Vĩnh Phúc sẽ bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương; Không làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng trong các ngày lễ từ 0h00 đến 24h00 các ngày 21/4/2021 (tức ngày 10/3 âm lịch), ngày 30/4 và 1/5/2021, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Cùng với đó, các đơn vị bố trí máy phát điện dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh, thành phố. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Các Điện lực trực thuộc Công ty cũng chủ động làm việc với UBND các xã, huyện và thành phố để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ.

Song song đó, với nỗ lực đảm bảo điện cho các ngày lễ lớn của đất nước, PC Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo văn bản số 806/EVNNPC-TCNS ngày 25/2/2021 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Quang Đạt – PC Vĩnh Phúc